Filia w Busku-Zdroju

Tydzień Kultury Języka - spotkanie II - lekcja biblioteczna  dla Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych

W dniu 7 marca naszą bibliotekę odwiedziła kolejna grupa uczniów. Tym razem Pani Lidia Boksa przyjechała do nas z grupą uczniów ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych. To była kolejna lekcja, zorganizowana przez naszą bibliotekę w ramach obchodzonego Tygodnia Kultury Języka. Tym razem 20-osobowa grupa, uczestniczyła w lekcji poświęconej organizacji biblioteki oraz poznała sposoby wyszukiwania materiałów potrzebnych do własnej nauki i pracy. Uczniowie zostali oprowadzeni po pomieszczeniach naszej placówki, poznali zasady obowiązujące każdego użytkownika biblioteki. Obejrzeli magazyny czytelni i wypożyczalni, dowiedzieli się dlaczego istnieje numeryczny układ księgozbioru i czemu on służy. W części warsztatowej spotkania, poznali najpierw dawne katalogi kartkowe a następnie katalogi on-line. Agnieszka Jasińska przeprowadziła z uczniami także szereg ćwiczeń z użyciem katalogów on-line oraz zaprezentowała strony internetowe biblioteki kieleckiej oraz jej filii. To była pierwsza wizyta uczniów w większej bibliotece, a ich zaangażowanie w zajęcia warsztatowe i stawiane liczne pytania, świadczyły o pozytywnym odbiorze spotkania.

Agnieszka Jasińska