Filia w Busku-Zdroju

Rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta - wystawa

 

Zbigniew Herbert to jeden z najważniejszych polskich autorów XX w., twórca cyklu poetyckiego Pan Cogito, eseista i dramatopisarz oraz autor słuchowisk. Do najsłynniejszych prac pisarza należą tomiki poezji: Struna światła, Studium przedmiotu i wspomniany Pan Cogito. Zbigniew Herbert jest również autorem książek eseistycznych Barbarzyńca w ogrodzie i Martwa natura z wędzidłem. Jego ostatni tom, zatytułowany Epilog burzy, ukazał się kilka miesięcy przed śmiercią poety w 1998 r.
27 października 2017 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. W uchwale napisano:

 

"W dniu 28 lipca 2018 roku minie dwadzieścia lat od śmierci Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
w uznaniu ogromnych zasług tego Artysty, postanawia oddać Mu hołd.

W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności - samemu sobie i słowu.

W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń.
Przestrzegał: "Naród, który traci pamięć, traci sumienie". A zatem "Należy [...] zrobić wszystko, by odbudować imponderabilia i autorytety. Ich brak bowiem to dla losów narodu śmiertelne zagrożenie".
Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: "Bądź wierny Idź".
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, głęboko przekonany o wyjątkowym znaczeniu Jego twórczości, ogłasza rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta".

 

Włączając się w obchody Roku Zbigniewa Herberta buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, przygotowała wystawę, poświęconą pamięci pisarza. Ekspozycja przybliża czytelnikowi życie oraz twórczość literacką Herberta oraz prezentuje dzieła literackie, które wyszły spod jego pióra.

 

Ewa Tarapata