Filia w Busku-Zdroju

Lekcja biblioteczna o historii książki w Nizinach

"Historia książki - od czasów najdawniejszych do współczesności" to temat kolejnej lekcji bibliotecznej, którą Ewa Tarapata, na zaproszenie Pani Niny Wójcik-Skiby, bibliotekarki szkolnej przeprowadziła 6 listopada 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Nizinach.
Podczas pierwszej części zajęć bibliotekarka w formie prezentacji multimedialnej zaprezentowała szóstoklasistom różne formy książki na przestrzeni wieków wraz z ich zaletami i wadami, począwszy od najstarszej z nich - napisów naskalnych i glinianych tabliczek, a kończąc na współczesnych formach - e-bookach i e-papierze.
Z kolei w drugiej części zajęć uczniowie pracując z kartami pracy, odpowiadali na pytania dotyczące poszczególnych form książek. Na zakończenie spotkania zadaniem uczniów było chronologiczne uporządkowanie form książki, począwszy od najstarszej, a kończąc na najnowszej. Z wszystkimi poleceniami szóstoklasiści poradzili sobie doskonale, wykazując się ogromną wiedzą, dotyczącą historii książki.

Ewa Tarapata