Filia w Busku-Zdroju

Rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich - wystawa

Podczas 67. posiedzenia Sejmu posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2019 roku. Zgodnie z podjętą uchwałą uhonorowane będą następujące osoby: Gustaw Herling-Grudziński, Anna Walentynowicz, Stanisław Moniuszko, a także dwa ważne wydarzenia w dziejach Polski: Unia Lubelska i Powstania Śląskie.
Trzy powstania Ślązaków (1919, 1920, 1921), z których pierwsze wybuchło dokładnie 100 lat temu, miały wpływ na kształtowanie granic niepodległej Polski i zadecydowały o przyłączeniu znacznej części Górnego Śląska do Polski.
"Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego, są końcowym akordem procesu jednoczenia ziem polskich w okresie porozbiorowym" - głosi uchwała w sprawie ustanowienia 2019 Rokiem Powstań. Posłowie podkreślili, że podejmując taką uchwałę, wyrażają "wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem Jej odbudowę, oraz za wywarcie istotnego wpływu na kształt granic odrodzonego i niepodległego państwa polskiego".
Włączając się w obchody Roku Powstań Śląskich przygotowałyśmy w hollu naszej biblioteki wystawę albumów, książek i artykułów, które przybliżają genezę i znaczenie Powstań Śląskich w dziejach Polski.

Ewa Tarapata