Filia w Busku-Zdroju

Zawody związane z powstawaniem książki - lekcja biblioteczna w Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju

W dniu 5 czerwca 2019 roku, na zaproszenie nauczyciela-bibliotekarza z zaprzyjaźnionej z nami biblioteki przy Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju, Pani Agnieszki Kaszewskiej przeprowadziliśmy dla uczniów klas IV,V i VI lekcję biblioteczną. Przygotowana i przeprowadzona przez Agnieszkę Jasińską dotyczyła zawodów powiązanych ściśle z procesem powstawania książki. Omówiona została droga książki od pisarza do czytelnika, przybliżono szczegółowo zadania takich osób jak: autor, wydawca, zespół redakcyjny z redaktorem naczelnym, korektor, ilustrator, grafik komputerowy, drukarz, introligator, księgarz, bibliotekarz, czytelnik. Rozmawiano wspólnie o roli ilustracji w książce, o tym czemu służy czytanie i co ono nam daje w życiu. W części warsztatowej uczniowie otrzymali trzy zadania: najmłodsi otrzymali wykreślankę - zadanie polegało na wykreśleniu ze zbioru wyrazów tych, które nie pasują do zawodów powiązanych z powstawaniem książki, klasy V i VI miały do wykonania dwa zadania: jedna grupa wspólnie rozwiązywała krzyżówkę, której wyrazy były rozwiązaniami odczytywanych zagadek dotyczących zawodów. Hasło końcowe "Moja książeczka" było początkiem zdania, które uczniowie musieli dokończyć , czyli wymienić tytuł ulubionej książki. Trzecim zadaniem było ułożenie z rozsypanek literowych, zawodów twórców książki. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach. Agnieszka Jasińska złożyła im życzenia z okazji niedawno obchodzonego Dnia Dziecka oraz życzyła udanych wakacji, które nie będą szybko upływały.

Agnieszka Jasińska