Filia w Busku-Zdroju

Rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki - wystawa

Podczas 67. posiedzenia posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2019 roku. Jedną z uhonorowanych osób został Stanisław Moniuszko, ogromnie zasłużony dla polskiej kultury kompozytor, dyrygent, dyrektor Teatru Wielkiego w Warszawie oraz twórca polskiej opery narodowej. Stanisław Moniuszko jest autorem ponad 260 pieśni, baletów, operetek i oper, w tym tak słynnych jak „Halka”
i „Straszny dwór”. 5 maja 2019 r. minęła 200. rocznica jego urodzin. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości kompozytora, oddając hołd tej wybitnej postaci, ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

Posłowie podkreślili w uchwale, że Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty.

"Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi trzon polskiego repertuaru wokalnego
i niejednokrotnie jest osią zainteresowań artystycznych najwybitniejszych polskich śpiewaków…. Utwory kompozytora, jego wielkie opery takie jak Halka i Straszny dwór, dotykające sedna idiomu polskości - zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej - do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości…."

Włączając się w obchody Roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przygotowała wystawę, która przybliża czytelnikowi życie i twórczość kompozytora, nazywanego ojcem polskiej opery narodowej.

Ewa Tarapata