Filia w Busku-Zdroju

Buska biblioteka włączyła się w akcję społeczną zbiórki nakrętek

Zbiórka plastikowych nakrętek to jedną z najpopularniejszych akcji społecznych o charakterze charytatywno-ekologicznym, do której włączyć się może każdy. Wystarczy tylko przynieść do wyznaczonego miejsca zebrane przez siebie plastikowe nakrętki z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach, mleku, kawie, czy środkach czystości itp. Stamtąd odbierają je rodziny osób chorych i niepełnosprawnych, które  następnie przekazują je do firmy recyklingowej, gdzie są przerabiane na surowiec wtórny.  Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebującej osoby.
W akcję społeczną zbiórki plastikowych nakrętek na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych włączyła się również buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Nakrętki - do otwartego w bibliotece punktu - można przynosić w godzinach pracy placówki. Zebrane nakrętki będą sukcesywnie przekazywane rodzinie dziecka niepełnosprawnego, mieszkającego w Busku-Zdroju,
z przeznaczeniem na jego dalsze leczenie.

Poprzez włączenie się w  akcję, biblioteka chce uwrażliwiać czytelników na pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym, uczyć ochrony środowiska i promować wychowanie ekologiczne poprzez naukę segregacji śmieci.

Ewa Tarapata