Filia w Busku-Zdroju

Program czytelniczy "Książka - uczy, bawi i wychowuje" właśnie ruszył!!!

W tym nowym roku szkolnym 2019/2020 buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach rozpoczęła realizację programu czytelniczego pn. "Książka - uczy, bawi i wychowuje" wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju. Podstawowym założeniem programu jest upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Poprzez realizację różnorodnych działań biblioteka chce pokazać, że książka może spełniać wiele funkcji w życiu dziecka: może uczyć, bawić i wychowywać, bo książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy, a także ukazuje pozytywne wzorce. Ponadto stały kontakt z książką i biblioteką zapewnia dzieciom rozwój zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania ze źródeł informacji, trwałe przeżycie estetyczne i emocjonalne. Dlatego też tak ważne jest zachęcanie dzieci do częstych kontaktów z książką i wyrobienie w nich nawyku czytania już od najmłodszych lat.
Program, który opracowała i realizuje Ewa Tarapata, ujmuje szereg spotkań w ramach obchodów świąt bibliotecznych oraz cykl lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej i wystaw prac plastycznych uczniów.
27 września 2019 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach tego programu, podczas których czwartoklasiści poznali historię książki od czasów najdawniejszych aż do współczesności oraz uczestniczyli
w warsztatach pisania różnymi narzędziami pisarskimi.

Ewa Tarapata