Filia w Busku-Zdroju

Akcja społeczna "Podaruj wiersz" wśród uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie

8 października 2019 r., w ramach popularyzacji akcji społecznej "Podaruj wiersz", do której włączyła się buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Ewa Tarapata spotkała się
z uczniami klasy VIII Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie. Bibliotekarka, po wprowadzeniu ósmoklasistów w szczegóły i zasady akcji, rozdała im tomiki i antologie poezji oraz papeterie, które buska biblioteka otrzymała od Fundacji im. Zbigniewa Herberta, organizatora akcji. Następnie uczniowie, po wybraniu jednego wiersza, najbliższego swojemu sercu, przepisywali go odręcznie na papeterii, a na sam koniec recytowali na forum klasy.

Celem zajęć było kształcenie kompetencji czytelniczych oraz kultywowanie odręcznego pisania tekstów literackich w dobie komputeryzacji i zaniku takiej formy piśmienniczej.
Buska biblioteka składa serdeczne podziękowania na ręce Pań: Barbary Guzińskiej, dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie oraz Marty Skowrońskiej, bibliotekarza szkolnego za zaproszenie oraz owocną współpracę między biblioteką a szkołą.

Ewa Tarapata