Filia w Busku-Zdroju

Program czytelniczy pn. "Książka - uczy, bawi i wychowuje" - spotkanie październikowe

10 października 2019 r. w buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbyło się drugie spotkanie, zorganizowane dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju
w ramach programu czytelniczego pn. "Książka - uczy, bawi i wychowuje". Tym razem bibliotekę odwiedzili drugoklasiści wraz z Panią Beatą Olszewską, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Ewa Tarapata, podczas dwugodzinnych zajęć, zapoznała 26 uczniów klasy II z lekturą książki Kornela Makuszyńskiego pt. Przygody Koziołka Matołka. Uczniowie, śledząc prezentację multimedialną, poznali najciekawsze przygody, jakie spotkały Koziołka Matołka, podczas podróży po świecie w poszukiwaniu Pacanowa. Ponadto podczas zajęć drugoklasiści rozwiązywali rebusy oraz krzyżówki, wykazując się przy tym doskonałą znajomością przygód kultowej już postaci, stworzonej przez Kornela Makuszyńskiego.

Podstawowym założeniem programu czytelniczego, który obejmuje cykl spotkań w ramach obchodów ważnych świąt bibliotecznych i szereg lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej oraz cykl wystaw prac plastycznych uczniów, jest upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Poprzez realizację różnorodnych działań buska biblioteka zamierza pokazać, że książka może spełniać wiele funkcji w życiu dziecka: może uczyć, bawić i wychowywać, bo książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy, a także ukazuje pozytywne wzorce.

Ewa Tarapata