Filia w Busku-Zdroju

Buska biblioteka zbiera nakrętki dla Karola!!!

Zbiórka plastikowych nakrętek to jedną z najpopularniejszych akcji społecznych, do której włączyć się może każdy. Wystarczy tylko przynieść do wyznaczonego miejsca zebrane przez siebie plastikowe nakrętki z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach, mleku, kawie, czy środkach czystości itp. Stamtąd odbierają je rodziny osób chorych i niepełnosprawnych, które następnie przekazują je do firmy recyklingowej, gdzie są przerabiane na surowiec wtórny. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebującej osoby.
Jedną z takich potrzebujących osób jest 13-letni Karol z Buska-Zdroju, który od 5-ciu lat choruje na cukrzycę typu I. Chłopiec posiada DEXCOM z systemem ciągłego monitorowania glikemii, którego utrzymanie wynosi ponad 1 080 złotych miesięcznie. Dlatego też zachęcamy z całego serca do zbierania plastikowych nakrętek dla Karola.
Zebrane nakrętki można przynosić do punktu zbiórki m. in. w Bibliotece Pedagogicznej w Busku-Zdroju, skąd będą one sukcesywnie przekazywane rodzinie Karola, z przeznaczeniem na dalsze leczenie chłopca. Dzięki życzliwości wielu osób udało się zebrać kolejne kilogramy nakrętek, które zostały już odebrane przez rodzica Karola.

Ewa Tarapata