Filia w Busku-Zdroju

Gazeta i czasopismo źródłem aktualnej informacji - lekcja dla uczniów ZPO w Nizinach

W ramach wspomagania pracy szkół i nauczycieli Ewa Tarapata przeprowadziła wśród uczniów klasy VII Zespołu Placówek Oświatowych w Nizinach lekcję z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Podczas zajęć bibliotekarka zapoznała uczniów z funkcją prasy, różnicami pomiędzy gazetą a czasopismem oraz podziałem czasopism ze względu na różne kryteria. W części warsztatowej siódmoklasiści wypełniali karty pracy z pytaniami, utrwalającymi zdobytą wiedzę oraz pracowali z czasopismami, wypełniając jednocześnie polecenia.
Uczniowie bardzo aktywnie pracowali na zajęciach, wykazując się ogromną wiedzą, dotyczącą funkcji prasy oraz jej podziału.

Ewa Tarapata