Filia w Busku-Zdroju

Lekcja o historii książki w ZPO w Nizinach

Historia książki - od czasów najdawniejszych aż do współczesności - to temat kolejnej lekcji bibliotecznej, którą Ewa Tarapata przeprowadziła 16 grudnia 2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych
w Nizinach, na zaproszenie Pani Niny Wójcik-Skiby, bibliotekarza szkolnego.

W pierwszej części zajęć 9 uczniów klasy V, wykorzystując metodę inscenizacji, zaprezentowało na forum klasy chronologiczną historię rozwoju książki, począwszy od napisów naskalnych, a kończąc na e-booku. Z kolei w drugiej części spotkania piątoklasiści uczestniczyli w warsztatach pisania na różnych materiałach piśmienniczych: glinie, papirusie przy użyciu różnych narzędzi pisarskich: pióra
i atramentu, maszyny do pisania, czy też rylca.

Zajęcia warsztatowe bardzo się spodobały uczniom, dzięki którym nabyli oni umiejętność pisania różnymi narzędziami pisarskimi.

Ewa Tarapata