Filia w Busku-Zdroju

"Sięgamy po słowniki" - lekcja w PSP nr 1 w Busku-Zdroju

20 lutego 2020 r. Ewa Tarapata przeprowadziła kolejne spotkanie z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju w ramach programu czytelniczego pn. "Książka - uczy, bawi
i wychowuje". Podczas lekcji bibliotekarka zapoznała 22 uczniów klasy V z podziałem słowników oraz zasadami korzystania z nich. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie pracowali ze słownikami, wyszukując w nich odpowiedzi na przygotowane zestawy pytań, przez co nabyli oni umiejętność posługiwania się odpowiednimi słownikami do poszukiwanych przez nich treści. Piątoklasiści z wielkim zaangażowaniem pracowali z kartami pracy oraz bibliotecznym zbiorem słowników. Dziękujemy serdecznie Pani Małgorzacie Pałce, bibliotekarzowi szkolnemu za zorganizowanie spotkania oraz owocną współpracę z naszą biblioteką.

Ewa Tarapata