Filia w Busku-Zdroju

Spotkanie z Czerwonym Kapturkiem w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju w ramach programu czytelniczego - lekcja otwarta dla nauczycieli

6 marca 2020 r. Ewa Tarapata spotkała się z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju, gdzie przeprowadziła kolejne zajęcia w ramach programu czytelniczego pn. "Książka - uczy, bawi i wychowuje". Tym razem tematem spotkania, które było lekcją otwartą, obserwowaną przez Panią Agnieszkę Kaszewską, doradcę metodycznego Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, była twórczość Ewy Szelburg-Zarembiny, a szczególnie jej "Baśń o Czerwonym Kapturku".
W trakcie zajęć najmłodsi wykonali inscenizację "Baśni o Czerwonym Kapturku", rozwiązywali krzyżówkę, której hasła były odpowiedzią na pytania, dotyczące znajomości lektury baśni, dopasowywali hasła do siebie oraz rozmawiali o morale płynącym z baśni i o tym, jak należy się zachowywać, gdy spotykamy nieznajomą osobą.
W kolejnej części spotkania uczniowie wykonywali kukiełkę Czerwonego Kapturka, wykazując się niebywałymi zdolnościami manualnymi. Dziękujemy bardzo serdecznie Pani Agnieszce Kaszewskiej oraz Pani Magdalenie Kajderowicz, nauczycielowi szkoły, obserwującemu zajęcia, za bardzo miłe i owocne spotkanie.

Ewa Tarapata