Filia w Busku-Zdroju

„Spotkania z poezją dziecięcą na przykładzie wierszy Jana Brzechwy”

W dniu 17 czerwca odwiedziły nas dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Busku-Zdroju, z którym od lat współpracujemy biorąc udział w pracach jury konkursu recytatorskiego, organizowanego corocznie w tej placówce. Podczas tegorocznego spotkania,  nauczycielka przedszkola poprosiła o zorganizowanie lekcji bibliotecznej dla dzieci sześcioletnich.
Została ona przygotowana i przeprowadzona przez Agnieszkę Jasińską  i w całości była poświęcona twórczości Jana Brzechwy. Składały się na nią: prezentacja o pisarzu, prezentacja wierszy
z wykorzystaniem wydawnictwa „Multimedialny Świat Jana Brzechwy” z doskonałą interpretacją wierszy poety w wykonaniu Joanny Trzepiecińskiej i Wojciecha Malajkata. Elementem wiążącym poszczególne utwory była ilustracja, uzupełniana na bieżąco przez dzieci postaciami bohaterów słuchanych i czytanych wierszy. Także zagadki i zabawy dotyczyły poznanych postaci literackich. Wrzucanie piłeczek do kosza, nawiązywało do spadającego do koszyka ogrodniczki pomidora z wiersza „Pomidor”, a wyścigi z jajkiem na łyżce do wiersza „Jajko”. Podczas lekcji dzieci zwiedziły także bibliotekę, a w podziękowaniu za spotkanie i ciekawe zajęcia zaśpiewały nam piosenkę, opowiedziały o swoich planach na wakacje oraz recytowały znane im wiersze Jana Brzechwy.