Filia w Busku-Zdroju

XIV Kielecki Festiwal Nauki w buskiej bibliotece pedagogicznej

6 października 2014 r. w siedzibie buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, odbyły się cztery prelekcje zorganizowane w ramach XIV Kieleckiego Festiwalu Nauki. Tegorocznym tematem przewodnim KFN był  „Człowiek wobec kultury”.

 Temat prelekcji i prelegenci:

  • Próba interpretacji kultury w świetle arystotelesowskiej teorii możności i aktu” – dr Piotr Iwański (Busko-Zdrój);
  • Klasyczne vs. postmodernistyczne, czyli o bałamutnych dylematach współczesnego homo viator” – ks. dr Stefan Radziszewski (Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach);
  • Współczesny człowiek wobec wartości zdrowia” – prof. dr Bożena Zawadzka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach);
  • Sztuka jako wyraz osobowości artysty i czynnik (edukacyjny) kształtujący cechy osoby ludzkiej” – mgr Leonard Kowalski (Busko-Zdrój).

Na prelekcje licznie przybyli uczniowie z sześciu klas I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju wraz z nauczycielkami. Pomimo naukowego brzmienia tematów poszczególnych wystąpień spotkały się one z dużym zainteresowaniem i zrozumieniem ze strony licealistów. Ponadto były okazją do wymiany poglądów między prelegentami a nauczycielami i pracownikami biblioteki w tzw. rozmowach kuluarowych.
Ogromną niespodzianką były książki podarowane bibliotece przez ks. dr Stefana Radziszewskiego, autora publikacji z zakresu polonistyki.

Ewa Tarapata