Filia w Busku-Zdroju

Warsztaty dla bibliotekarzy "Ewaluacja w pracy nauczyciela-bibliotekarza"

W dniu 8 grudnia 2014 roku w czytelni biblioteki odbyło się spotkanie nauczycieli-bibliotekarzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z konsultantem ds. bibliotek szkolnych
mgr Agnieszką Kaszewską. Przeprowadziła ona warsztaty dotyczące zagadnienia: "Ewaluacja w pracy nauczyciela-bibliotekarza". Po prezentacji multimedialnej prowadząca zorganizowała ćwiczenia oparte na jednej z metod ewaluacji pod nazwą "List do siebie". Ponieważ niektóre osoby były po raz pierwszy gośćmi naszej biblioteki, kierowniczka filii przedstawiła im platformę e-learningową ŚĆDN. Dalsza część spotkania poświęcona była wymianie doświadczeń, opinii, wrażeń.

Agnieszka Jasińska