Filia w Busku-Zdroju

Młodzi artyści w buskiej Bibliotece Pedagogicznej

30 stycznia 2015 r. w siedzibie buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbyła się już trzecia edycja Powiatowego Konkursu Literackiego p.t. "Skrzydłem wiatru pisane", zorganizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju przy współpracy biblioteki. Motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu był temat: "Gdy za oknem pada śnieg…”.
Wszystkich przybyłych uczniów oraz ich opiekunów, a także gości specjalnych, powitały panie: Agnieszka Kaszewska, nauczyciel-konsultant oraz Barbara Galant, nauczyciel-doradca metodyczny z PODiDN,które corocznie sprawują opiekę nad konkursem i czuwają nad jego prawidłowym przebiegiem, jak również przygotowują wspólnie z pracownikami biblioteki dekorację sali, dopasowaną do okazji. Swoją obecnością uroczystość zaszczyciły: pani Jolanta Maślicha, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, oraz panie inspektor: Edyta Gawor i Mariola Kornicka z Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.
Podczas konkursu swoją twórczość literacką, w dwóch kategoriach: opowiadanie oraz wiersz, zaprezentowało 28 uczniów z 10 szkół powiatu buskiego, pińczowskiego, kazimierskiego i kieleckiego. Podobnie jak w poprzednich edycjach, konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Natomiast prezentowane prace konkursowe oceniało trzyosobowe jury w składzie: Anna Kolarz, wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju, Aleksandra Gut, kierowniczka buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Agnieszka Jasińska, nauczyciel-bibliotekarz, PBW w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju.
Chwilę oczekiwania na werdykt jury umilał występ artystyczny Zespołu Regionalnego „Zlepce”, w skład którego wchodzą uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju. Zespół wykonał program autorstwa Anny Masłowskiej i Jadwigi Lewickiej, nawiązujący tematyką do historii książki i jej przemian od rękopisu do palmtopa. Przedstawiony w formie sporu pomiędzy młodzieżą, zafascynowaną elektroniką, a zwolennikami tradycyjnej książki, ubarwiony dowcipnymi piosenkami, został przyjęty bardzo entuzjastycznie i nagrodzony gromkimi brawami.
Jury konkursowe postanowiło nagrodzić i wyróżnić 8 prac: 4 wiersze i 4 opowiadania. Jako kryterium oceny jury  przyjęło: zgodność pracy z tematem, stopień samodzielności, zgodność struktury tekstu z wymogami gatunkowymi określonej formy wypowiedzi, estetykę pracy oraz sposób prezentacji.
Laureatami konkursu w kategorii wiersz zostali: Wiktoria Misiaszek – I miejsce, Julia Wojciechowska – II miejsce, Alicja Miśta – III miejsce, Stanisław Warchoł – wyróżnienie. Natomiast w kategorii opowiadanie laureatami zostali: Wiktoria Maj – I miejsce, Amelia Kalita – II miejsce, Roksana Terpińska – III miejsce, Karolina Bałaga – wyróżnienie.
Wszyscy uczestnicy konkursu, a także ich opiekunowie otrzymali dyplomy podziękowania za udział w konkursie, natomiast laureaci otrzymali pamiątkowe upominki.
Corocznie Powiatowy Konkurs Literacki "Skrzydłem wiatru pisane” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, gdyż stwarza on młodym artystom możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień
i prac literackich szerszej publiczności.

Ewa Tarapata