Filia w Busku-Zdroju

15. rocznica śmierci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

5 lipca 2015 roku mija piętnasta rocznica śmierci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. prozaika, krytyka literackiego i publicysty. W młodości pisarz był silnie związany z ziemią kielecką (urodzony w 1919 roku Kielcach, rodzice pisarza posiadali majątek w Skrzelczycach, a potem po sprzedaży majątku, dom i młyn w Suchedniowie, w Kielcach Gustaw Herling-Grudziński uczęszczał do Gimnazjum im. M. Reja, obecnego I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach). W czasie wojny był aresztowany i osadzony w łagrze na Dalekiej Północy. Rosję opuścił z armią generała Władysława Andersa, brał udział w walkach o Monte Casino. Był współzałożycielem i współredaktorem wydawanej wówczas w Rzymie "Kultury".
Po przeniesieniu pisma osiadł w Londynie, a w 1952 r. przeniósł się do Włoch, gdzie zmarł w Neapolu w 2000 roku.
Był pisarzem, który za przedmiot swojej twórczości obrał sobie opór stawiany przez człowieka różnorodnym postaciom nicości (totalitaryzmom, religijnemu zwątpieniu, poczuciu egzystencjalnego osamotnienia, instrumentalizacji życia), w jego twórczości widoczny jest silny wpływ doświadczeń łagrowych, które spisał i przetworzył w książce Inny świat - jednym z pierwszych i najdoskonalszych dzieł poświęconych temu problemowi, jakie powstały w literaturze światowej. 

Biblioteka Pedagogiczna w formie wystawy przybliża czytelnikom sylwetkę pisarza i jego książki z własnych zbiorów bibliotecznych, a sporządzone zestawienie bibliograficzne poświęcone pisarzowi i jego twórczości jest adresowane przede wszystkim do nauczycieli polonistów.

Agnieszka Jasińska