Filia w Busku-Zdroju

Europejskie Dni Dziedzictwa 2015

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa obchodzone są pod hasłem przewodnim „Utracone dziedzictwo”. 
Pedagogiczna Biblioteka w Busku-Zdroju zorganizowała w tym roku wystawę dotyczącą działalności literackiej i regionalnej dr Henryka Obcowskiego. Tematyka jego książek oraz licznych artykułów związana jest przede wszystkim z Ponidziem, jego kulturą, obyczajami i twórcami ludowymi. Najnowsza pozycja, którą otrzymaliśmy w darze, to monografia Zespół Pieśni i Tańca Wiśliczanie. Muzyka - śpiew - taniec - teatr, starannie przygotowana pod względem naukowym. W swojej recenzji tej książki ks. dr. hab. Andrzej Łuczyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego napisał:
„…chciałbym zaakcentować, że autor jest znawcą kultury regionu Ponidzia, a szczególnie dziejów historycznej Wiślicy i tamtejszego folkloru. W tym miejscu wyrażam uznanie dla mrówczej pracy naukowej dr Henryka Obcowskiego i cenię jego wkład w ratowanie i popularyzowanie zabytków naszej kultury materialnej i niematerialnej, a tym samym udział w promocji Turystycznej Gminy Wiślica”.

Obszerne zestawienie bibliograficzne prac dr Henryka Obcowskiego, przygotowane w oparciu o zbiory biblioteki prezentowane jest na stronie www.pbw.kielce.pl (zakładka Filie Busko-Zdrój - zakładka Zestawienia tematyczne), oraz dostępne w czytelni buskiej biblioteki.

Zaplanowane spotkanie z autorem, zostało przełożone na termin późniejszy z powodu choroby prelegenta.

Agnieszka Jasińska