Filia w Busku-Zdroju

Wspomaganie pracy szkół i nauczycieli w ramach edukacji matematycznej

Decyzją minister edukacji narodowej jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 jest edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.
Buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, w ramach wspomagania pracy szkół i nauczycieli w zakresie realizacji tego kierunku polityki oświatowej, przygotowała trzy zestawienia bibliograficzne, dotyczące edukacji matematycznej. Zestawienia te uwzględniają poziom kształcenia, i tak zostały one odrębnie opracowane dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.
Zestawienie z zakresu edukacji matematycznej wczesnoszkolnej i szkolnej zawiera 129 opisów wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, sporządzonych w oparciu o materiały buskiej biblioteki.  Kolejne zestawienie dotyczące edukacji matematycznej gimnazjalnej zawiera 77 opisów. Ostatnie zaś – dotyczące edukacji matematycznej ponadgimnazjalnej - 173 opisy.
Zestawienia te zostały przesłane do Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Zostały one również przesłane drogą mailową do dyrektorów wszystkich typów szkół w powiecie buskim z prośbą o przekazanie ich nauczycielom edukacji matematycznej. Łącznie wysłano 30 maili, które zawierały zestawienia adekwatne do typu szkoły.
Następnie, w ramach  współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, zestawienia te zostały przekazane tej instytucji, z prośbą o zapoznanie z nimi nauczycieli edukacji matematycznej.
Zestawienie, dotyczące edukacji przyrodniczej zostanie przygotowane na początku kolejnego semestru szkolnego. 

Ewa Tarapata