Filia w Busku-Zdroju

Historia pisma, druku i książki - lekcje biblioteczne 

Organizując lekcje biblioteczne, buska biblioteka pedagogiczna przygotowuje je po kątem potrzeb szkół, starając się tak dobierać ich tematy, aby były uzupełnieniem, bądź też formą przypomnienia dzieciom i młodzieży wiedzy zdobytej przez nich w szkole.
W dniach 17 i 19 listopada 2015 roku, na prośbę nauczycielek: historii w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Busku-Zdroju, Pani Barbary Galant oraz polonistki i jednocześnie wychowawcy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju Pani Edyty Pogorzelskiej, Agnieszka Jasińska przeprowadziła dwie lekcje biblioteczne, których tematem była "Historia pisma, druku i książki". Obydwie lekcje miały formę wykładu popartego prezentacją multimedialną i pokazem wybranych książek. Przybliżyła w nim najciekawsze zagadnienia z historii starożytnej
i średniowiecza (m.in. omówiła formy zwoju papirusowego, pracę skryby i sztukę zdobienia ksiąg rękopiśmiennych), zaprezentowała wynalazek druku Jana Gutenberga kończąc wykłady pytaniem do młodzieży o ich zdanie na temat przyszłości książki, jej najnowszych form czyli e-booków i audiobooków. Część warsztatowa lekcji obejmowała pisanie na glinie, pisanie piórem i atramentem. Zainteresowaniem cieszyła się także maszyna do pisania, a szczególnie jej klawiatura, w której doszukiwano się podobieństw do klawiatury komputera. Spotkanie w SOSW zostało przeprowadzone na świetlicy, w godzinach wieczornych w ramach spotkań działającej tam Sekcji Żywego Słowa, którą prowadzi nauczycielka. Wstępnie zostały omówione tematy kolejnych spotkań.

Agnieszka Jasińska