Filia w Busku-Zdroju

Rok 2015 rokiem Tadeusza Kantora - 100 rocznica urodzin i 25 rocznica śmierci artysty

Tadeusz Kantor, artysta wszechstronny: polski reżyser, malarz, scenograf, grafik, autor manifestów artystycznych, animator życia kulturalnego, założyciel Teatru Cricot 2 w Krakowie. Autor słynnych przedstawień teatralnych: "Umarła Klasa", "Wielopole, Wielopole", "Niech sczezną artyści", "Dziś są moje urodziny", w których stosował charakterystyczne dla jego przedstawień elementy takie jak poruszający się niczym kukły aktorzy, technika gry utrzymana w charakterze niemego filmu. Kantor poszukiwał właściwej formy dla swych scenicznych wypowiedzi powołując "teatr zerowy", którego ideą było pozbawienie przedstawienia akcji, dzianie się. Artysta wiele podróżował po świecie obserwując, a potem wprowadzając w polskiej sztuce takie formy wypowiedzi jak: informel, konceptualizm, happening ("Cricotage", "Linia podziału", "Panoramiczny happening morski"). Był twórcą w każdym momencie życia. Tak to sformułował: "Rytm twórczości jest nieprzerwany, wymaga totalnego, bez reszty, permanentnego zaangażowania myśli, woli, wyobraźni…". Zmarł po jednej z ostatnich prób do przedstawienia sztuki "Dziś są moje urodziny" (miał w nim zagrać Właściciela Biednego Pokoju Wyobraźni, który obchodził 75 urodziny).
Wystawa prezentowana w holu biblioteki przybliża sylwetkę oraz różne obszary działalności tego wybitnego artysty. Prezentowane są tutaj artykuły, fotografie z wybranych przedstawień, biogram artysty,
a także przybliżona jest działalność istniejącego od 1980 roku Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, która jest specyficzną instytucją, pełniącą równolegle funkcję archiwum, "muzeum", galerii i placówki naukowej bazującej na bogatym dorobku Tadeusza Kantora.

Agnieszka Jasińska