Filia w Busku-Zdroju

270 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki, bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych - wystawa

4 lutego przypada 270 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki, inżyniera wojskowego, polskiego i amerykańskiego generała, a także uczestnika wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych
i Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej, który za swoje zasługi został odznaczony Orderem Orła Białego oraz Orderem Virtuti Militari.

Pragnąc upamiętnić zasługi Tadeusza Kościuszki, które wyniosły go do rangi bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych, buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przygotowała wystawę poświęconą jego osobie.
Wystawa ta przybliża czytelnikowi biografię Tadeusza Kościuszki oraz jego udział w amerykańskiej wojnie o niepodległość i w polskich powstaniach narodowowyzwoleńczych. Kolejnym elementem ekspozycji są pozycje książkowe, pochodzące z buskiej biblioteki, poświęcone jego pamięci oraz albumy, ukazujące  dzieje powstania kościuszkowskiego m. in. w obrazach pędzla Jana Matejki.
Natomiast w czytelni zostały wyeksponowane reprodukcje cykloramicznego obrazu "Panorama Bitwy pod Racławicami", namalowanego przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka w latach 1893-1894.

Ewa Tarapata