Filia w Busku-Zdroju

Wspomaganie pracy szkół i nauczycieli w ramach edukacji przyrodniczej

Buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przygotowała w ramach wspomagania pracy szkół i nauczycieli trzy zestawienia bibliograficzne, dotyczące edukacji przyrodniczej
w kształceniu ogólnym. Edukacja przyrodnicza wraz z edukacją matematyczną jest jednym z czterech podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016. Zestawienia te zostały odrębnie opracowane dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.

Zestawienie z zakresu edukacji przyrodniczej wczesnoszkolnej i szkolnej zawiera 150 opisów wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, sporządzonych w oparciu o materiały buskiej biblioteki.  Kolejne zestawienie dotyczące edukacji przyrodniczej gimnazjalnej zawiera 146 opisów. Ostatnie zaś dotyczące edukacji przyrodniczej ponadgimnazjalnej - 112 opisów. Zestawienia te zostały przesłane drogą mailową do dyrektorów wszystkich typów szkół w powiecie buskim z prośbą o przekazanie ich nauczycielom edukacji przyrodniczej. Łącznie wysłano 37 maili z zestawieniami adekwatnymi do typu szkoły. Ponadto w ramach  współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, zestawienia te zostały przekazane tej instytucji, z prośbą o zapoznanie z nimi nauczycieli edukacji przyrodniczej.

Ewa Tarapata