Filia w Busku-Zdroju

 "1050 Rocznica Chrztu Polski" - wystawa

1050 lat temu władca państwa Polan, Mieszko I przyjął chrzest, co zapoczątkowało proces chrystianizacji ziem polskich. Wydarzenie to uważa się za symboliczny początek państwa polskiego oraz polskiego kościoła katolickiego. Zarówno miejsce jak i czas tego wydarzenia nie są znane, ale datuje się je zazwyczaj na rok 966. Źródła średniowieczne różnią się zarówno w opisie okoliczności,
w jakich doszło do chrztu, jak też podają różne daty i miejsca tego wydarzenia. Wystawa "1050 Rocznica Chrztu Polski" eksponowana w holu biblioteki prezentuje wybrane fragmenty przekazów historiograficznych takich jak: Kronika Thietmara, Kronika Wincentego Kadłubka, Rocznik Poznański Stary, Rocznik Świętokrzyski, Roczniki Jana Długosza, które przybliżają różne wersje tego wydarzenia. Eksponowane są także reprodukcje portretów Mieszka I i jego żony, księżniczki czeskiej z rodu Przemyślidów Dobrawy, pędzla Jana Matejki, a także jego obraz "Zaprowadzenie chrześcijaństwa. R.P. 965". Ponadto prezentowane są tutaj książki i artykuły ze zbiorów biblioteki, poświęcone temu wydarzeniu.

Agnieszka Jasińska