Filia w Busku-Zdroju

Spotkanie w ramach "Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy"

W dniu 25 kwietnia w czytelni naszej biblioteki odbyło się spotkanie nauczycieli-bibliotekarzy którzy przyjechali z powiatów: buskiego, kazimierskiego i kieleckiego. Współorganizatorami tych warsztatów metodycznych były: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju. Podczas spotkania omówiono dwa zagadnienia: Agnieszka Kaszewska, doradca metodyczny PODiDN, przybliżyła w formie wykładu temat "Kształtowanie kompetencji czytelniczych uczniów”. Przedstawiła w nim wybory lekturowe i motywacje czytelnicze dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, a także udział bibliotek szkolnych w programach "Książki naszych marzeń” i "Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. W drugiej części spotkania Agnieszka Jasińska zapoznała gości z założeniami i ideą Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE). Zajęcia po krótkim wprowadzeniu do tematu, miały przede wszystkim charakter praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem komputerów. Podczas nich uczestniczki spotkania miały możliwość poznania wybranych stron internetowych z OZE. Była to doskonała okazja do wspólnych dyskusji, wymiany własnych poglądów i spostrzeżeń podczas przeglądania stron. Nauczyciele otrzymali także wykaz stron internetowych z OZE (m.in.: inicjatywy Fundacji Nowoczesna Polska takich jak Wolne Lektury, Edukacja Medialna, Prawo Kultury, Zabawnik), a także informacje m.in. o stronach: Mrooze, OZE UMK w Toruniu, Wikimedia, Serwis Otwórz Książkę, Kompetencje Nauczyciela, z których mogą korzystać w pracy własnej. Nauczycielki zapoznały się także z zasobami Biblioteki Cyfrowej naszej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Kielcach.

Agnieszka Jasińska