Filia w Busku-Zdroju

Rok 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego - wystawa

Dokładnie 70 lat temu w Poznaniu zmarł Feliks Nowowiejski, kompozytor, dyrygent, organista, pedagog; autor opery "Legenda Bałtyku" oraz melodii do wiersza Marii Konopnickiej Rota. Natomiast
w przyszłym roku przypada 140 rocznica urodzin twórcy. Obie te rocznice miały wpływ na to, że artysta został patronem 2016 r.
"Sejm ustanawia Feliksa Nowowiejskiego patronem 2016 r. w przekonaniu o szczególnym znaczeniu dorobku tego wybitnego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty wirtuoza, organizatora życia muzycznego i szambelana papieskiego" - głosi uchwała przyjęta przez Sejm RP. Podkreślono w niej, że artysta był autorem wielu pieśni patriotycznych, które umacniały tożsamość narodową Polaków. "W niepodległej Polsce brał czynny udział w tworzeniu i organizowaniu życia artystycznego. (...) Jego dorobek wywarł wpływ na kulturę muzyczną całego świata, a w szczególności Polski. Artysta zawsze stał po stronie polskości i polskiej kultury" - czytamy w uchwale.

Buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, włączając się w obchody Roku Feliksa Nowowiejskiego, przygotowała wystawę, poświęconą życiu oraz twórczości kompozytora.

Ewa Tarapata