Filia w Busku-Zdroju

Lekcje wyjazdowe w ramach popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Nizinach

12 września Ewa Tarapata, nauczyciel-bibliotekarz buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, odwiedziła już po raz drugi Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach. Na zaproszenie pani Niny Wójcik-Skiby, bibliotekarza szkolnego tej placówki, przeprowadziła 5 lekcji bibliotecznych w ramach popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów.
Pierwszo- i drugoklasiści wysłuchali najpiękniejszych wierszy Ewy Szelburg-Zarembiny oraz układali puzzle z ilustracjami Julitty Karwowskiej-Wnuczak do wierszy poetki z tomiku p.t. Idzie niebo ciemną nocą…. Kolejna zabawa była dla najmłodszych doskonałą okazją do wykazania się talentem aktorskim, albowiem w ramach przygotowanej dla nich inscenizacji, wcielili się oni w role bohaterów wierszowanej bajki Ewy Szelburg-Zarembiny p.t. Czerwony Kapturek.
Podczas kolejnej lekcji uczniowie klasy III poznali życie Hansa Christiana Andersena i jego twórczość literacką. Układali oni puzzle przedstawiające bohaterów najpiękniejszych baśni duńskiego baśniopisarza, a następnie, odgrywając role tych bohaterów, prezentowali fabułę baśni.
Natomiast uczniowie klasy IV zapoznali się z budową książki, jej elementami oraz funkcjami, jakie one spełniają. W ramach utrwalenia zdobytej wiedzy, wykonywali oni szereg ćwiczeń, związanych tematycznie z budową książki.
Z kolei najstarsi uczniowie tej szkoły, uczniowie klasy V i VI, zgłębili wiedzę z zakresu historii książki, począwszy od jej czasów najdawniejszych aż do współczesnych. Największym zainteresowaniem wśród piąto- i szóstoklasistów cieszyła się jednak część warsztatowa, podczas której mogli oni spróbować swoich sił w pisaniu, używając materiałów i narzędzi pisarskich już historycznych: gliny, gęsiego pióra i atramentu oraz maszyny do pisania.
Podczas zajęć uczniowie bardzo chętnie brali udział we wszystkich przygotowanych dla nich zabawach, ćwiczeniach i warsztatach, wykazując przy tym zainteresowanie kolejnymi tego typu lekcjami.

Ewa Tarapata