Filia w Busku-Zdroju

Współpraca biblioteki z Centrum Informacji Turystycznej - lekcja biblioteczna o regionalizmie

W roku szkolnym 2016/2017, buska filia biblioteki pedagogicznej nawiązała współpracę z Centrum Informacji Turystycznej działającym przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Rozpoczęta podczas tegorocznych obchodów EDD, miała formę wspólnie zorganizowanej dla młodzieży gimnazjalnej  wycieczki do najstarszego zabytku, jaki znajduje się na terenie miasta tj. do Kościoła św. Leonarda z 1699 roku. Jej pozytywny odbiór, zarówno  ze strony młodzieży jak i nauczycieli, zachęcił nas do rozszerzenia działań na rzecz propagowania wśród uczniów wiedzy o regionalizmie. W dniu
3 października, po wcześniejszych ustaleniach zarówno z nauczycielem jak i pracownikiem CIT, została przeprowadzona lekcja biblioteczna tym razem dla uczniów klasy pierwszej z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Jej tematyka była ściśle powiązana z mającą się odbyć w niedalekim terminie wycieczką do wspomnianego kościoła Leonarda. Lekcja przygotowana
i poprowadzona przez Agnieszkę Jasińską, była poświęcona obiektom sakralnym Buska-Zdroju i regionu Ponidzia. Po krótkim wprowadzeniu, podziale na grupy młodzież samodzielnie wyszukiwała informacji na temat czterech kościołów znajdujących się na terenie miasta. Wykorzystując encyklopedie, słowniki, leksykony, wydawnictwa regionalne ulotki i broszury znajdujące się w naszej bibliotece wyszukiwała informacji o elementach i stylach w  architekturze, o patronach poszczególnych obiektów. Oddzielnym zadaniem było wytyczenie przy pomocy map, szlaków turystycznych z Buska-Zdroju do takich miejscowości jak: Wiślica, Nowy Korczyn, Stopnica i Szaniec. Na zakończenie spotkania, Agnieszka Jasińska życzyła uczniom pozytywnych wrażeń na wycieczce i zaprosiła ich do korzystania z zasobów biblioteki.

Agnieszka Jasińska