Filia w Busku-Zdroju

Buski Festiwal Nauki 2016 - dzień 1

19 października w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Busku-Zdroju,  miały miejsce pierwsze spotkania młodzieży z prelegentami, w ramach Buskiego Festiwalu Nauki. Ta impreza, będąca dotąd "buskim" odłamem Kieleckiego Festiwalu Nauki, tym razem zorganizowana została już jako samodzielna inicjatywa, przez jej koordynatora dr Piotra Iwańskiego, z którym buska biblioteka pedagogiczna ściśle współpracuje od kilku lat. W tym roku spotkania zostały rozplanowane na trzy dni, a ich myślą przewodnią jest bardzo dzisiaj aktualny temat, "Demokracja - z ducha, czy tylko z litery?". W pierwszym dniu, zaproszeni przez bibliotekę uczniowie z 1, 2 i 3 klas Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Górka" w Busku-Zdroju, mieli okazję wysłuchać wystąpień: dr Piotra Iwańskiego (wykład "Konstytutywne cechy demokracji"), wykładu z elementami dialogu filozofa i historyka na temat norm moralnych wg Marii Ossowskiej i ich aktualności we współczesnym świecie (wykład i dialog prowadzili dr Piotr Iwański i nauczyciel historii mgr Małgorzata Grabska), a także wykładu mgr Teresy Romańskiej-Faściszewskiej na temat przykładów demokracji w literaturze ("Demokracja widziana przez pryzmat literatury"). W pierwszym dniu, w spotkaniach uczestniczyli uczniowie siedmiu klas, którzy sami podkreślili, że zdobyta w czasie wykładów wiedza będzie doskonałym uzupełnieniem ich szkolnej nauki historii, literatury i wiedzy o społeczeństwie.

Agnieszka Jasińska