Filia w Busku-Zdroju

Buski Festiwal Nauki 2016 - dzień 3

W dniu 24 października 2016 roku, w buskiej bibliotece pedagogicznej zakończyły się spotkania, zorganizowane w ramach tegorocznego Buskiego Festiwalu Nauki. W trzecim dniu swoje wystąpienia mieli: stały już gość zarówno Buskiego Festiwalu Nauki jak i czerwcowych Buskich Spotkań z Filozofią, ks. dr hab. Stefan Radziszewski z Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu (temat wystąpienia "Kto się boi profesora Ulipispirusa? Nowomowa vs nowa lingwistyka, czyli na manowcach demokracji"), koordynator spotkań dr Piotr Iwański (wystąpienie: "O zaletach demokracji z ducha, czyli o jej słonecznych gościńcach") oraz dr hab. Marzena Marczewska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która w swoim wykładzie "O mowie nienawiści" przedstawiła młodzieży bardzo aktualny problem współczesnego języka, którym dzisiaj porozumiewają się na co dzień Polacy. Podkreśliła szczególnie mocno negatywne skutki jakie niesie za sobą niechęć, agresja i nietolerancja wyrażana
w słownych przekazach.

Aktualność tematu tegorocznych spotkań - "Demokracja - z ducha, czy tylko z litery?" -  pozwoliła nauczycielom włączyć udział uczniów 18 klas z Liceów Ogólnokształcących  w tych spotkaniach,
w program nauczania takich przedmiotów jak historia, wiedza o społeczeństwie, oraz godzina wychowawcza.

Biblioteka pedagogiczna włącza się corocznie w organizację Buskiego Festiwalu Nauki, zapraszając nauczycieli i uczniów, oraz przygotowując ekspozycje zarówno książek dot. tematu spotkań, a w tym roku tworząc dodatkowo "Mini słowniczek demokracji" w oparciu o "Leksykon politologii" oraz "Słownik Demokracji".

Agnieszka Jasińska