Filia w Busku-Zdroju

Upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie - cz. 2

W 2015 roku buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową w Dobrowodzie w zakresie upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
25 października 2016 roku Ewa Tarapata, nauczyciel-bibliotekarz buskiej placówki bibliotecznej, przeprowadziła piątą już lekcję w ramach tej współpracy. Tym razem tematyka spotkania, która brzmiała: "W krainie przygód Pinokia, drewnianego pajacyka" - zapoznanie uczniów z lekturą książki Carla Collodiego, została dostosowana do uczniów klasy IV i V tej szkoły. Podczas lekcji uczniowie układali puzzle, przedstawiające przygody Pinokia oraz. na podstawie krótkiej charakterystyki bohaterów książki Carla Collodiego, przyporządkowywali oni imię bohatera do opisu.
W dalszej części spotkania sześciu ochotników wcieliło się w jednego z głównych bohaterów książki, a następnie odczytali oni z podziałem na role, przygotowaną na tą okazję inscenizację,
z najciekawszymi przygodami drewnianego pajacyka. Kolejne zadanie, z którym przyszło zmierzyć się uczniom, polegało na odczytaniu krótkiego fragmentu, mówiącego o jednej z wad albo z zalet Pinokio, oraz podaniu, jaka cecha charakteru jest ukazana w danym fragmencie.

Na zakończenie spotkania piąto- i szóstoklasiści rozwiązywali przygotowany dla nich test, zawierający pytania ze znajomości lektury Pinokia. Wszystkie dzieci z wielkim entuzjazmem brały udział we wszystkich zabawach i poleceniach, wykazując się przy tym ogromną znajomością lektury. Najmilszym punktem spotkania było pamiątkowe zdjęcie z wszystkimi uczestnikami lekcji.

Ewa Tarapata