Filia w Busku-Zdroju

Lekcja o historii książki w Szkole Podstawowej w Siesławicach

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 jest upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Z tej racji buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach położyła w tym roku szkolnym szczególny nacisk na realizację tego priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
26 października 2016 r. Ewa Tarapata, nauczyciel-bibliotekarz buskiej placówki, po wcześniejszej konsultacji z Panią Beatą Durnaś, dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Siesławicach, przeprowadziła lekcję biblioteczną dla uczniów klasy V i VI tej szkoły.

W pierwszej części spotkania piąto- i szóstoklasiści poznali w formie inscenizacji historię książki, począwszy od czasów najdawniejszych aż do współczesności. Natomiast w drugiej części dzieci uczestniczyły w warsztatach pisania prawdziwym gęsim piórem i atramentem, oraz w warsztatach pisania na tabliczce glinianej, jak również na maszynie do pisania. Z tego powodu, że wszyscy uczniowie mieli po raz pierwszy do czynienia z tymi narzędziami pisarskimi, ćwiczenia warsztatowe cieszyły się niezwykle ogromnym zainteresowaniem.

Ewa Tarapata