Filia w Busku-Zdroju

Wydarzenia o i rocznice - zmarł prof. Jerzy Szacki

26 października 2016 roku, polska humanistyka poniosła ogromną stratę. W wieku 87 lat zmarł wybitny socjolog i historyk myśli socjologicznej, profesor nauk humanistycznych, Jerzy Ryszard Szacki. Od 1973 był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1991 roku członkiem Polskiej Akademii Nauk.  Dla studentów znany jest przede wszystkim jako autor wydanej po raz pierwszy po angielsku w 1979 r. i stale aktualizowanej, monumentalnej Historii myśli socjologicznej. W swojej działalności naukowej zajmował się m.in. historią utopii, funkcjonowaniem tradycji w społeczeństwie, ideą konserwatyzmu i kontrrewolucji. Zaliczany był do Warszawskiej Szkoły Historii Idei - działającej w latach 50. i 60. XX wieku. Była to grupa filozofów, historyków i socjologów, która mimo że była nieformalną grupą wywarła ogromny wpływ na polskie - i międzynarodowe - życie intelektualne. Prof Jerzy Szacki pełnił wiele funkcji, był m.in. przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zasiadał także w prezydium PAN. Przełożył na język polski wiele książek światowych klasyków socjologii - m.in. Émile’a Durkheima i Marcela Maussa. Profesor Jerzy Szacki, badający polskie społeczeństwo i zmiany zachodzące w jego mentalności w ciągu wieków, tak skomentował polską skłonność do celebrowania klęsk - "Deklaracje i gesty to nie wszystko. Nie jestem przeciwko ceremoniałowi, ale boję się sytuacji, w których zastępuje on uczucia i myślenie". Profesor Zygmunt Bauman mówił o swoim przyjacielu - "Wielki polski socjolog, przed wielu laty dokonał wiwisekcji epoki restauracji, w której udowodnił, że restauratorzy nie są konserwatystami, tylko rewolucjonistami. Niby powiadają, że przywracają przeszłość, a tak naprawdę prą do przodu w nieznane". Profesor Jerzy Szacki, został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za uratowanie Ireny Hollender. W 2008 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 r. odebrał z rąk Władysława Bartoszewskiego Nagrodę im. Pruszyńskich przyznawaną przez Polski Pen Club.

Wystawa poświęcona wybitnemu socjologowi, prezentowana w holu biblioteki, jest kolejną z serii Wydarzenia i rocznice. Przybliża czytelnikom postać uczonego oraz jego działalność, twórczość w tym dzieła, które znajdują się w naszej bibliotece.

Agnieszka Jasińska