Filia w Busku-Zdroju

Wizyta piątoklasistów ze Szkoły Podstawowej z Wiślicy - lekcja o bibliotece i jej organizacji

W dniu 29 listopada w naszej bibliotece gościli wraz ze swoimi nauczycielkami : Małgorzatą Przybysławską i Niną Gawrońską, uczniowie dwóch klas piątych ze szkoły podstawowej w Wiślicy. Lekcja dla nich, zorganizowana została na prośbę nauczyciela-bibliotekarza tej szkoły Pani Ewy Gaweł, a tematem spotkania było poznanie biblioteki pedagogicznej. Agnieszka Jasińska przedstawiła gościom organizację i zasady korzystania z buskiej placówki bibliotecznej. Oprowadziła młodzież po poszczególnych działach biblioteki: wypożyczalni, czytelni, po magazynach czytelni i wypożyczalni. Przedstawiła układ numeryczny księgozbioru na półkach i podkreśliła konieczność korzystania przez czytelników z katalogów kartkowych lub on-line biblioteki. Szczególnym zainteresowaniem uczestników spotkania, cieszyły się ćwiczenia praktyczne w wyszukiwaniu książek za pośrednictwem katalogów on-line. Młodzież wyszukiwała za ich pośrednictwem lektury szkolne, wykorzystując indeksy autorskie i tytułowe. Próbowała korzystać z indeksu haseł przedmiotowych i wyszukiwała za jego pomocą książek na temat m. in.: mody, terroryzmu i wolontariatu. Pytania zadawane przez uczniów i ciekawa rozmowa na temat ich stosunku do czytania książek była dowodem na to, że lekcja wzbudziła żywe zainteresowanie.

Agnieszka Jasińska