Filia w Busku-Zdroju

Pan na Oblęgorku, czyli związki Henryka Sienkiewicza z Ziemią Kielecką - lekcje biblioteczne na zakończenie Roku Henryka Sienkiewicza

W dniach 2, 5, 6 i 8.XII.2016 roku, w czytelni odbył się cykl lekcji bibliotecznych poświęconych związkom Henryka Sienkiewicza z Ziemią Kielecką. Agnieszka Jasińska w oparciu o książkę Tadeusza Wiącka „Gniazdo sercu miłe” przygotowała i wygłosiła prelekcje zilustrowane prezentacją multimedialną. Przybliżyła słuchaczom okoliczności w jakich pisarz stał się właścicielem pałacu w Oblęgorku, jak się czuł jako mieszkaniec kielecczyzny i jakie ślady po pisarzu pozostały w Oblęgorku do dzisiaj. Tematem prelekcji było życie pisarza i jego rodziny oraz ich codzienna praca, a także losy powojenne oblęgorskiego majątku. Agnieszka Jasińska podkreśliła społeczną działalność Henryka Sienkiewicza na rzecz mieszkańców okolicznych wsi. Na koniec lekcji zachęciła młodzież do zwiedzenia Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, które dzisiaj jest oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach.

W bibliotece w lekcjach uczestniczyli:

2.XII-uczniowie kl. III z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju (25 osób)
5.XII-uczniowie kl. II i III z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju (47 osób)
6.XII- uczniowie kl. II z Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju (24 osoby)
8.XII- uczniowie kl. II z Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju (14 osób)

Agnieszka Jasińska