Filia w Busku-Zdroju

140 rocznica urodzin Bolesława Leśmiana - wystawa

22 stycznia przypada 140 rocznica urodzin Bolesława Leśmiana, poety i prozaika żydowskiego pochodzenia, a także krytyka literackiego i czołowego przedstawiciela literatury dwudziestolecia międzywojennego. Spod pióra poety wyszły m. in. liczne tomiki poezji: Sad rozstajny, Łąka, Napój cienisty, Dziejba leśna, Poezje wybrane i Poezje zebrane. Pisarz jest również autorem baśni pisanych prozą: Klechdy sezamowe, Przygody Sindbada Żeglarza, Klechdy polskie oraz dramatu mimicznego Skrzypek opętany. Ponadto ma na swoim koncie słynne erotyki, liczne eseje i szkice literackie.
Chcąc upamiętnić zasługi Bolesława Leśmiana dla polskiej literatury, buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przygotowała wystawę poświęconą jego osobie. Wystawa ta przybliża biografię oraz całokształt twórczości literackiej pisarza, prezentuje wybrane wiersze poety oraz pozycje książkowe, które wyszły spod jego pióra i które są poświęcone jego życiu i twórczości.

Ewa Tarapata