Filia w Busku-Zdroju

Wystawa nowości literatury i jej promocja wśród nauczycieli

Buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przygotowała wystawę wybranych nowości z zakresu literatury popularno-naukowej i pięknej, która ma na celu zapoznanie czytelników
z nowymi pozycjami zakupionymi przez placówkę. Pod koniec 2016 roku księgozbiór buskiej biblioteki powiększył się o 104 książki.

Ponadto Ewa Tarapata, nauczyciel-bibliotekarz buskiej filii, przygotowała cztery adnotowane zestawienia nowości z zakresu literatury pedagogicznej i psychologicznej, które mają na celu promocję nowo zakupionych książek wśród nauczycieli. Zestawienia te zostały sporządzone, z uwzględnieniem typu szkoły, w której pracują pedagodzy: odrębnie dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych. Następnie zostały one przesłane drogą mailową do 38 dyrektorów wszystkich typów szkół powiatu buskiego, z prośbą o zapoznanie
z nimi nauczycieli, pracujących w placówce i zachęceniem do korzystania z usług buskiej biblioteki.

Ewa Tarapata