Filia w Busku-Zdroju

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości - wystawa i zestawienie bibliograficzne

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 jest kształtowanie postaw i wychowanie do wartości. Buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, mając na uwadze realizację tego priorytetu przez placówki oświatowe, przygotowała wystawę, prezentującą wybrane pozycje książkowe i artykuły z czasopism, poświęcone tej tematyce, pochodzące z buskiego księgozbioru.
Uzupełnieniem wystawy jest zestawienie bibliograficzne Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości, przygotowane przez Ewę Tarapatę. Zawiera ono 210 opisów wydawnictw zwartych i artykułów
z czasopism, które znajdują się w księgozbiorze buskiej biblioteki. Ponadto powyższe zestawienie, w ramach wspierania pracy szkół i nauczycieli, zostało przesłane drogą mailową przez Ewę Tarapatę do dyrektorów 37 placówek szkolnych, znajdujących się na terenie powiatu buskiego. Ta forma działania ma być promocją buskiego księgozbioru oraz ma służyć pomocą nauczycielom w realizacji priorytetu.

Ewa Tarapata