Filia w Busku-Zdroju

Seminarium "Miasto i gmina Busko-Zdrój w publikacjach" w Bibliotece Pedagogicznej

10 marca 2017 r. w buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbyło się seminarium pn. "Miasto i Gmina Busko-Zdrój w publikacjach", którego organizatorami byli: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz Dariusz Kalina, historyk i autor wielu publikacji o miejscowościach Ponidzia. Przybyłych gości powitali: Urszula Salwa, dyrektor PBW w Kielcach, Agnieszka Jasińska, kierownik buskiej filii PBW w Kielcach oraz Dariusz Kalina. Honorowy patronat nad seminarium objął Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.
Swoją obecnością seminarium zaszczycili przedstawiciele władz lokalnych: Jerzy Kolarz, starosta powiatu buskiego, Waldemar Sikora, burmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój, Tadeusz Mierzwa, z-ca burmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój, Justyna Nurek, przewodnicząca Rady Miejskiej. Wśród przybyłych gości byli także dyrektorzy i pracownicy uzdrowiska: dr Bernard Solecki, dyrektor 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, Jerzy Pamuła, dyrektor Sanatorium "Włókniarz", Alicja Bednarska, kierownik Działu Kulturalno-Oświatowego Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.
i Grzegorz Kielesiński, specjalista ds. kulturalno-oświatowych 21 WSZUR w Busku-Zdroju, jak również  przedstawiciele instytucji kulturalnych i oświatowych: Jolanta Maślicha, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, Ewa Marciniec, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju, Bogdan Ptak, kierownik buskiej filii BWA w Kielcach, Galerii Sztuki "Zielona" oraz Piotr Kaleta, artysta-fotograf i Włodzimierz Marchewka z buskiego oddziału PTTK. Na spotkanie przybyli także nauczyciele i uczniowie: z I Liceum Ogólnokształcącego im.
T. Kościuszki oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo oraz zainteresowani mieszkańcy Buska-Zdroju.

Uczestnicy seminarium wysłuchali szeregu prelekcji o tematyce ściśle powiązanej z regionem, jego historią i kulturą oraz poznali publikacje poświęcone buskiemu uzdrowisku oraz miastu i gminie, które ukazały się dotychczas na rynku wydawniczym. 
Jako pierwszy głos zabrał Dariusz Kalina, którego wystąpienie było poświęcone zarysowi problematyki badawczej Buska-Zdroju. - Celem naszego spotkania jest skonfrontowanie różnych środowisk
w celu promowania Buska-Zdroju, jednego z najpopularniejszych uzdrowisk w kraju, poprzez ukazujące się na jego temat publikacje. Wiele osób z pewnością zainteresowałyby ciekawe wydawnictwa traktujące np. o wodzie siarczkowej, historii uzdrowiska, największych atrakcjach. Możliwość ich zakupienia w miejscowych księgarniach, recepcjach hotelowych czy innych miejscach, gdzie przebywają turyści, kuracjusze stanowiłoby doskonałą reklamę - podkreślił w swoim wystąpieniu Dariusz Kalina.

Następnie głos zabrał ks. proboszcz Tadeusz Szlachta, który zaprezentował publiczności publikację, poświęconą Kościołowi Parafialnemu pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju. Z kolei
z publikacjami, wydanymi z funduszy Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju uczestników spotkania zapoznał Artur Osiński, bibliotekarz z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju. Wydawnictwa o leczniczych właściwościach wody siarczkowej w Lesie Winiarskim przedstawił Ryszard Lisik. Następnie głos zabrał Grzegorz Kielesiński, który omówił publikacje poświęcone 21 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu w Busku-Zdroju.

W imieniu Wojciecha Legawca, prezesa Uzdrowiska Busko-Zdrój, wystąpiła Beata Wacławik, która wygłosiła referat pn. "Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w województwie świętokrzyskim w publikacjach Uzdrowiska Busko-Zdrój". Kolejnym prelegentem był Jerzy Pamuła, który zaprezentował publikacje, poświęcone Sanatorium "Włókniarz". Jako ostatnia głos zabrała Ewa Tarapata, nauczyciel-bibliotekarz buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach,  która zapoznała uczestników seminarium ze zbiorami regionaliów, dostępnych w bibliotece oraz zaprezentowała sylwetki buskich regionalistów.
Tematyka prelekcji podkreśliła ważną rolę wydawnictw regionalnych w życiu społecznym, kulturalnym i uzdrowiskowym Buska-Zdroju, czego dowodem była żywa dyskusja i uwagi zgłaszane przez słuchaczy i prelegentów. Po prelekcjach można było zakupić publikacje, dotyczące Buska-Zdroju i Ponidzia, wydane przez wydawnictwo "Światowid". Organizatorzy seminarium składają serdeczne podziękowania Wojciechowi Legawcowi, prezesowi Uzdrowiska Busko-Zdrój,  za bezpłatne przekazanie dla uczestników spotkania wody mineralnej "Buskowianka-Zdrój".

Ewa Tarapata