Filia w Busku-Zdroju

Archiwum wydarzeń

VI BUSKIE SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ
„Filozofia - produkt genialnych idiotów, czy źródło głębokiej prawdy o rzeczywistości, a może nawet mądrości?” - to temat przewodni tegorocznych Buskich Spotkań z Filozofią, Była to szósta edukacja tej imprezy (cztery spotkania miały miejsce w naszej bibliotece). Dobre warunki lokalowe, pozwoliły na zaproszenie młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju, do wysłuchania wykładów, których tematyka była doskonałym wzbogaceniem jej wiedzy szkolnej. Uczniowie wysłuchali następujących wykładów: „Co z ta filozofią? Zwalczać ją?, ignorować? czy może hołubić?” (wykład dr Piotra Iwańskiego), „Monizm i dualizm. Współczesne prawo międzynarodowe publiczne. Rozważania filozoficzno-prawne” (wykład dr hab. Brygidy Kuźniak), „Polska 2014 - Utopia społecznej kultury” (wykład mgr Bogumiła Wtorkiewicza), „Filozofia życia” na przykładzie badań Ronalda Davida Lainga” (wykład mgr Piotra Obacza). Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania wystąpień: mgr Artura Osińskiego na temat „Józef Szwejk i Ota Pavel-czyli o czeskiej filozofii konserwowej”, a także mgr Jolanty Sadkowskiej „Raymond Aron-filozof na uboczu”. Mgr Teresa Romańska-Faściszewska podjęła się próby odpowiedzi na pytanie: „Czy filozofia jest źródłem inspiracji literackich?”. Rozważania swoje oparła na twórczości Jana Kochanowskiego i Zbigniewa Herberta.
Miła atmosfera sprzyjała spotkaniom nie tylko z młodzieżą, ale również w gronie wykładowców o czym świadczyły rozmowy o przyszłorocznych spotkaniach i wspólne poszukiwania myśli przewodniej, przyszłorocznej edycji Buskich Spotkań z Filozofią.

     


Uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Busku-Zdroju
22 maja 2014 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, która znajduje się na ul. Armii Krajowej 19. Uroczystego przecięcia wstęgi w nowym budynku placówki bibliotecznej dokonali: Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Jerzy Kolarz, Starosta Buski, Renata Świercz z Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Urszula Salwa, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach oraz Aleksandra Gut, kierownik buskiej filii PBW w Kielcach.
Ponadto uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Jolanta Maślicha, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, Ewa Marciniec, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju, Anna Gradzik, v-ce dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju, Anna Masłowska, v-ce dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju oraz Jadwiga Lewicka, opiekunka Zespołu Regionalnego „Zlepce”.
Wśród przybyłych gości byli również kierownicy wszystkich filii bibliotek pedagogicznych województwa świętokrzyskiego oraz nauczyciele-bibliotekarze tych placówek.
Aleksandra Gut, kierownik buskiej biblioteki przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej „Biblioteka wczoraj, dziś i jutro” krótki rys historyczny placówki bibliotecznej, sięgający 1949 roku, obecne obszary i formy jej działalności, mówiła również o trudach związanych z przeprowadzką do nowego budynku.
Następnie głos zabrała Małgorzata Muzoł, świętokrzyski kurator oświaty, która podkreśliła, iż pracownicy współczesnej biblioteki prowadzą szeroko zakrojone akcje i włączają się w ciekawe przedsięwzięcia, m. in. organizując wystawy oraz lekcje biblioteczne. - Dziękuję za to wszystko, co robicie, że odczarowujecie zadania nauczyciela-bibliotekarza, który już teraz nie kojarzy się nam ze stereotypem - panią wypożyczającą książki i wypełniającą tabelki -powiedziała podczas swojego przemówienia.
Serdeczne życzenia pracownikom buskiej biblioteki złożył również Jerzy Kolarz, starosta powiatu buskiego, który życzył przede wszystkim wielu czytelników i tego, aby sale placówki tętniły życiem i nigdy nie były puste.
Otwarcie nowej siedziby uświetnił również występ artystyczny Zespołu Regionalnego „Zlepce”, w skład którego wchodzą uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju. Zespół wykonał program autorstwa Anny Masłowskiej i Jadwigi Lewickiej, nawiązujący tematyką do historii książki i jej przemian od rękopisu do palmtopa. Przedstawiony w formie sporu pomiędzy młodzieżą zafascynowaną elektroniką, a zwolennikami tradycyjnej książki, ubarwiony dowcipnymi piosenkami, został przyjęty bardzo entuzjastycznie przez publiczność.
Kierownictwo biblioteki składa podziękowania na ręce Dyrektora BSCK w Busku-Zdroju za udźwiękowienie uroczystości.
Ewa Tarapata

         


ROZMOWY O MISIACH I BAJKACH, CZYLI PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE
W dniach 12 i 13 maja, gościliśmy w naszej bibliotece dzieci trzy
i czteroletnie z Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego „Słoneczko” w Busku-Zdroju. Spotkanie, zorganizowane w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, poświęcone było przede wszystkim Kubusiowi Puchatkowi i jego przyjaciołom z innych bajek: Misiowi Uszatkowi, Misiowi z Okienka i Misiowi Colargolowi. Wszystkie postaci zaprezentowała Agnieszka Jasińska z wykorzystaniem przygotowanej wcześniej prezentacji multimedialnej, dzięki której dzieci poznały m.in. historię powstania książki o Puchatku. Każdy kolejny slajd prezentacji był pretekstem do ożywionej dyskusji między dziećmi, które nie tylko znały przygody bohaterów, ale także opowiadały o swoich zabawkach i zabawach. W dalszej części spotkania mali goście wysłuchali bajek o przygodach Misia Uszatka. Na życzenie dzieci, Aleksandra Gut która wcieliła się w rolę lektora, przeczytała im także bajkę „Koziołek Matołek w kosmosie”, a następnie zaprosiła na spacer po bibliotece. Zabawa „Pociągiem po bibliotece”, „stacja” w magazynie książek zostały przyjęte przez dzieci bardzo pozytywnie. Dużą atrakcją były zabawy, które odnosiły się do przygód bohaterów bajek tj.: wieszanie prania ze zgadywaniem właścicieli koszulek, wkładanie „miodu” do słoiczków na czas, przy ogromnym dopingu całej grupy oraz przeciąganie liny. Uśmiechnięte buzie dzieci, ich śmiałość, chęć rozmowy, liczne pytania świadczyły o pozytywnym odbiorze zajęć, a nas jeszcze bardziej utwierdziły w potrzebie organizowania takich spotkań.

     


LEKCJA O CALINECZCE DLA DRUGOKLASISTÓW ZE SP NR 3 W BUSKU-ZDROJU
29 kwietnia 2014 roku w buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbyła się lekcja biblioteczna przygotowana przez nauczycieli-bibliotekarzy tej placówki na zapotrzebowanie zgłoszone ze strony nauczyciela. Tym razem bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju wraz z panią Alicją Michalską. Natomiast tematem lekcji była twórczość Hansa Christiana Andersena ze szczególnym uwzględnieniem baśni pt. „Calineczka”. Spotkanie to było przygotowane po opracowaniu lektury przez uczniów i obejmowało prezentację multimedialną oraz liczne konkursy.
Po powitaniu przybyłych gości przez Aleksandrę Gut, kierownik biblioteki, lekcję poprowadziła Ewa Tarapata. Nauczycielka przedstawiła drugoklasistom twórczość Hansa Christiana Andersena, a następnie zapoznała ich z najpiękniejszymi baśniami duńskiego baśniopisarza. Uczniowie wykazali się doskonałą znajomością lektury, bardzo chętnie opowiadając przygody, które spotkały Calineczkę.
W ramach zabaw konkursowych najmłodsi zgadywali, z jakich baśni pochodzą prezentowane na slajdach scenki oraz układali z puzzli obrazki przedstawiające główną bohaterkę baśni. Nie lada zdolnościami aktorskimi wykazali się drugoklasiści podczas ostatniej zabawy konkursowej, w której to wykorzystano elementy dramy. Uczniowie w trakcie tej zabawy wcielili się w bohaterów baśni i odegrali przypisane im role.
Na zakończenie spotkania dzieci zwiedziły bibliotekę oraz wyraziły chęć uczestnictwa w kolejnej tego typu lekcji.
Ewa Tarapata

     


UCZNIOWIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIESŁAWICACH POZNAWALI BUDOWĘ KSIĄŻKI
12 marca 2014 roku panie z buskiej Biblioteki Pedagogicznej odwiedziły, w ramach lekcji wyjazdowych realizowanych przez placówkę, kolejną szkołę w powiecie buskim. Tym razem gościły w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach, gdzie poprowadziły dla czwartoklasistów lekcję biblioteczną, zatytułowaną: „Poznajemy budowę książki”. Podczas spotkania Ewa Tarapata, nauczyciel-bibliotekarz, przedstawiła uczniom, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, budowę książki, zapoznała ich z nazwami poszczególnych elementów oraz funkcjami, jakie one spełniają. Dzieci poznały takie nazwy jak, opaska książki, obwoluta, wyklejka, trzon czy też kapitałka.
W ramach ćwiczeń utrwalających zdobytą wiedzę uczniowie wykonywali w trakcie zajęć przygotowane polecenia. Jednym z nich było wybranie spośród pięciu różnych stwierdzeń trzech prawidłowych, związanych z poszczególnymi elementami budowy książki.
Uczniowie podczas spotkania wykazali się dużą aktywnością oraz wiedzą, która sprawiła, że rozwiązywanie ćwiczeń nie sprawiło im żadnej trudności.
Aleksandra Gut, kierowniczka buskiej biblioteki, zaprezentowała dzieciom różne wydania książek, uwzględniając elementy ich budowy oraz pokazała sposób na zrobienie domowej, mini książki z jednego arkusza papieru.
Ewa Tarapata

  
  


WSPOMNIENIE O PISARZU
W dniu 24 kwietnia 2014 roku zmarł Tadeusz Różewicz, poeta, prozaik, dramaturg
i scenarzysta. Debiutował trzykrotnie: w 1938 roku wierszem „Modlitwa”, w 1944 tomikiem „Echa leśne” na który składały się wiersze, fraszki, humoreski, wywiady, proza poetycka utrzymane w duchu patriotycznym. Najważniejszy debiut przypadł na rok 1947 i 48, kiedy opublikowano jego tomy poezji „Niepokój” i „Czerwona rękawiczka”.
Tadeusz Różewicz nadał nowy kształt poezji, co zaliczane jest do nurtu poezji odbudowującej sens po tragedii Auschwitz (wedle tezy Theodora Adorno, iż nie można stworzyć nic autentycznego po Oświęcimiu). Autor wielu sztuk teatralnych, z których najbardziej znana „Kartoteka” jest pierwszym przykładem teatru absurdu w polskiej literaturze, reformującym w znaczącym stopniu światowe spojrzenie na ten nurt.
Artysta był nagradzany wieloma nagrodami i odznaczeniami m.in. 22 marca 2009 otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
„Różewicz jest jednym z tych, którzy stawiali fundamenty literatury dramatycznej, na której budował swoją siłę teatr w Polsce. Sądzę, że gdyby był autorem innojęzycznym, byłby w tej chwili autorem światowej sławy i uczono by się o nim na całym świecie” stwierdził Jan Englert, wspominając pisarza.

 


WYSTAWA: W NASZYM REGIONIE – SOLEC-ZDRÓJ
Kontynuując cykl wystaw pod wspólnym tytułem „W naszym regionie”, buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przygotowała prezentację kolejnej już miejscowości z powiatu buskiego. Tym razem wystawa została poświęcona uzdrowisku Solec-Zdrój, miejscowości, które słynie ze swoich źródeł siarczkowych oraz basenów mineralnych. Wystawa przybliża historię Solca-Zdroju sięgającą aż XIV wieku, jego rozwój gospodarczy na przestrzeni wieków, a także historię powstania soleckiego uzdrowiska oraz jego najważniejsze zabytki. Natomiast liczne fotografie ukazują piękno soleckiego kurortu. Na szczególną uwagę zasługują ryciny przedstawiające widok Solca w 1859 roku oraz fotografie przedstawiające kościół p.w. św. Mikołaja i obiekty uzdrowiskowe: Łazienki, sanatorium „Świt”, willa „Prus”, willa „Irena”, sanatorium „Jasna” oraz wellness&spa „Malinowy Zdrój” i „Baseny Mineralne Solec-Zdrój”.
Pięknie położona miejscowość zachowała wszystkie walory malowniczego, cichego uzdrowiska, wprost wymarzonego do odnowy sił fizycznych i psychicznych, które przyciągają każdego roku wielu kuracjuszy z Polski i z zagranicy.
Ewa Tarapata

  


WYSTAWA: 10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
1 maja 2014 roku przypada 10 rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Chcąc upamiętnić oraz podkreślić wagę tego wydarzenia w historii Polski, buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przygotowała wystawę, zatytułowaną: „10 lat Polski w Unii Europejskiej”.
Wystawa eksponowana jest w dwóch gablotach. W pierwszej z nich, na tle flagi Unii Europejskiej, prezentowana jest mapa państw członkowskich UE oraz symbole Unii, którymi są: flaga europejska, hymn Unii Europejskiej, Dzień Europy oraz euro - waluta Unii Europejskiej. Dodatkowo przy każdym z tych symboli jest zamieszczony krótki opis.
Wejście naszego kraju w struktury UE doprowadziło do istotnych zmian oraz napływu funduszy unijnych, które przyczyniły się do wzrostu gospodarczego i realizacji nowych inwestycji w wielu obszarach. Stąd też w drugiej gablotce prezentowane są zdjęcia ukazujące wybrane działania oraz projekty, zrealizowane na terenie miasta Busko-Zdrój, dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.
Ewa Tarapata

 


175 rocznica urodzin Adolfa Dygasińskiego
„Piewca Ponidzia”, „Miłośnik i nauczyciel języka polskiego”, ”Folklorysta”, tak Dygasiński był i jest postrzegany przez wielu krytyków literackich, jak również historyków literatury polskiej. Zapomniany, niewątpliwie zasługuje na przypomnienie, choćby ze względu na swój emocjonalny stosunek do Krainy Nad Nidą, o której pisał: ”Piękny jest kraj cały, który przepasała wstęgą swoją Nida rwąca do Wisły, jak córka w objęciach matki. I białe piaski porosłe niska sośniną, i laski brzozowe, i łany szumiące żytem i pszenicą, i białe góry, i zielone a rozległe łąki z różnobarwnym kwieciem, i pastwiska (…), wszystko to pozostaje wyryte w pamięci tego, kto się urodził i wychował na Ponidziu. Nigdzie tak pięknie nie śpiewają słowiki ani skowronki, nigdzie bzy nie maj woni tak miłej, nigdzie róża rankiem nie przyozdabia świata cudowniej . (A.Dygasiński: Za krowę.Pisma wybrane. Wwa 1952, t.2, s.7). Przygotowując wystawkę poświęconą Dygasińskiemu, mamy nadzieje, że przynajmniej mieszkańcy Ponidzia sięgną z zaciekawieniem po jego utwory.
A.Gut

  


UCZNIOWIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIESŁAWICACH POZNAWALI BUDOWĘ KSIĄŻKI
12 marca 2014 roku panie z buskiej Biblioteki Pedagogicznej odwiedziły, w ramach lekcji wyjazdowych realizowanych przez placówkę, kolejną szkołę w powiecie buskim. Tym razem gościły w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach, gdzie poprowadziły dla czwartoklasistów lekcję biblioteczną, zatytułowaną: „Poznajemy budowę książki”. Podczas spotkania Ewa Tarapata, nauczyciel-bibliotekarz, przedstawiła uczniom, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, budowę książki, zapoznała ich z nazwami poszczególnych elementów oraz funkcjami, jakie one spełniają. Dzieci poznały takie nazwy jak, opaska książki, obwoluta, wyklejka, trzon czy też kapitałka.
W ramach ćwiczeń utrwalających zdobytą wiedzę uczniowie wykonywali w trakcie zajęć przygotowane polecenia. Jednym z nich było wybranie spośród pięciu różnych stwierdzeń trzech prawidłowych, związanych z poszczególnymi elementami budowy książki.
Uczniowie podczas spotkania wykazali się dużą aktywnością oraz wiedzą, która sprawiła, że rozwiązywanie ćwiczeń nie sprawiło im żadnej trudności.
Aleksandra Gut, kierowniczka buskiej biblioteki, zaprezentowała dzieciom różne wydania książek, uwzględniając elementy ich budowy oraz pokazała sposób na zrobienie domowej, mini książki z jednego arkusza papieru.
Ewa Tarapata

  
  


W HOŁDZIE JAROSŁAWOWI IWASZKIEWICZOWI
120 rocznicę urodzin Jarosława Iwaszkiewicza biblioteka pedagogiczna zaznaczyła organizując wystawę poświęconą temu polskiemu prozaikowi, poecie i dramaturgowi. Prezentuje ona zarówno jego wybrane książki oraz fotografie rodzinne, a także fotosy z licznych filmów będących adaptacjami dzieł pisarza. Część wystawy poświęcona filmom jest prezentowana w formie klisz fotograficznych i opatrzona dodatkowo komentarzem Andrzeja Wajdy o atrakcyjności prozy Iwaszkiewicza dla reżyserów polskich.

 


WYSTAWA: 2014 – ROK OSKARA KOLBERGA
20 lutego 2014 roku przypada 200 rocznica urodzin Oskara Kolberga, wybitnego polskiego etnografa, folklorysty i kompozytora. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, chcąc uhonorować dorobek naukowo-badawczy Kolberga, dokumentujący kulturę ludową XIX wieku, przyjął 6 grudnia 2013 roku uchwałę uznającą rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga.
Włączając się w te obchody, buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, przygotowała wystawę, poświęconą Oskarowi Kolbergowi, który jako pierwszy zgromadził i uporządkował według regionów wiedzę na temat polskiej twórczości ludowej. Wystawa ta, eksponowana w holu biblioteki, przybliża czytelnikowi sylwetkę etnografa, ukazuje jego działalność folklorystyczną oraz dokonania w dziedzinie muzykologii.
Natomiast w gablocie eksponowane są książki autorstwa Oskara Kolberga oraz materiały poświęcone jego życiu i twórczości, pochodzące z księgozbioru buskiej filii.
Ewa Tarapata

   
  


SPOTKANIE NAUCZYCIELI-BIBLIOTEKARZY
W dniu 27 stycznia 2014 roku w czytelni naszej biblioteki odbyło się spotkanie nauczycieli-bibliotekarzy szkół z powiatu buskiego. Głównym tematem spotkania była „Młodzież w bibliotece szkolnej”. Szeroko omówiła go Pani Agnieszka Kaszewska, nauczyciel-bibliotekarz ze Specjalistycznego Szpitala „Górka” w Busku-Zdroju. W swoim wykładzie przedstawiła takie zagadnienia jak: preferencje czytelnicze młodzieży, sposoby pracy nauczyciela-bibliotekarza z młodzieżą, elementy biblioterapii przydatne w pracy
z młodym czytelnikiem oraz wyniki ankiety dotyczącej odbioru literatury przez młodzież. Zachęciła także uczestników spotkania do podjęcia wzajemnej współpracy i zaproponowała stworzenie sieci. W nawiązaniu do tej sugestii, Aleksandra Gut zaprezentowała istniejącą już platformę e-learningową ŚCDN w Kielcach, przedstawiła jej elementy i podkreśliła korzyści płynące z takiej formy współpracy. Ostatnim punktem spotkania było zagadnienie „Rola i zadania SORE”, które przedstawiła Agnieszka Jasińska, dzieląc się swoim uwagami i refleksjami z kursu ukończonego w ubiegłym roku. Omówiła zadania Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji, jego warsztat pracy i korzyści dla szkoły, które mają z tych działań wynikać.
Żywa dyskusja, wymiana własnych doświadczeń, pytania ze strony uczestniczek spotkania, potwierdzają potrzebę stałego kontaktowania się środowiska bibliotekarskiego.

  


O KORNELU MAKUSZYŃSKIM W BUSKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ
W 2014 roku przypada 130 rocznica urodzin Kornela Makuszyńskiego, jednego z najpopularniejszych autorów książek dla dzieci i młodzieży. Chcąc uczcić pamięć twórcy kultowej już postaci Koziołka Matołka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju przygotowała specjalną lekcję biblioteczną dla uczniów klasy drugiej SP Nr 2 w Busku-Zdroju.
Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej części Ewa Tarapata, nauczyciel-bibliotekarz w formie prezentacji multimedialnej zapoznała uczniów z twórczością Kornela Makuszyńskiego oraz wybranymi ciekawostkami dotyczącymi jego życia, a w szczególności przybliżyła historię powstania komiksu o przygodach Koziołka Matołka oraz zaprezentowała najciekawsze przygody tytułowego bohatera. Ponadto dzieci miały okazję zapoznać się z działalnością Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. W ramach zajęć warsztatowych dzieci układały puzzle, z których utworzyły strony tytułowe książek autorstwa K. Makuszyńskiego. Wykorzystując zabawę „ciepło/zimno” dzieci wyszukały rzeczy potrzebne koziołkowi do spakowania jego podróżnego „tobołka”. Zakończeniem tej części był konkurs z nagrodami składający się z zagadek.
Następnie, drugoklasiści mieli okazję poznać bibliotekę oraz zapoznać się z jej księgozbiorem. Agnieszka Jasińska, nauczyciel-bibliotekarz pokazała dzieciom bibliotekę oraz zaprezentowała im najciekawsze książki, pochodzące z księgozbioru buskiej placówki.
Dzieci dodatkowo zapoznały się z przygotowaną wystawą poświęconą twórczości Kornela Makuszyńskiego.
Ewa Tarapata

        

 


MAGIA ŚWIĄT OCZAMI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH II POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO
10 grudnia 2013 r. w buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbył się II Powiatowy Konkurs Literacki „Skrzydłem wiatru pisane”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, natomiast tematem przewodnim było hasło: „Moja opowieść wigilijna”.
Swoje prace literackie, w dwóch kategoriach: opowiadanie oraz wiersz, zaprezentowało 33 uczniów z 12 szkół podstawowych powiatu buskiego oraz kazimierskiego. Prezentowane prace konkursowe oceniało 3 osobowe jury.Tematyka prezentowanych prac przeniosła wszystkich w świąteczny klimat, ukazując prawdziwą magię Świąt Bożego Narodzenia.
Wielką niespodzianką dla wszystkich uczestników spotkania było pojawienie się św. Mikołaja wraz ze Śnieżynką, którzy rozdawali słodycze. Natomiast czas oczekiwania na werdykt jury umilały zgromadzonym kolędy w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju oraz uczennicy Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju.
Podczas burzliwych obrad jury konkursu wyłoniło 11 laureatów: 9 - w kategorii opowiadanie oraz 2 - w kategorii wiersz. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, podziękowania za udział, natomiast laureaci konkursu otrzymali gratulacje, dyplomy oraz pamiątkowe upominki.
Ewa Tarapata

     


WYSTAWA: KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI (1905-1953). 60 ROCZNICA ŚMIERCI POETY I SATYRYKA
6 grudnia 2013 r. przypada 60-ta rocznica śmierci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, wybitnego polskiego poety oraz satyryka, który zapisał się w zbiorowej pamięci wierszem o zaczarowanej dorożce oraz cyklem groteskowych miniatur satyrycznych „Teatrzyk Zielona Gęś” i humorystycznych felietonów poetyckich „Listy z fiołkiem”. Chcąc uczcić tą rocznicę, buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przygotowała wystawę, poświęconą osobie K. I. Gałczyńskiego.
Wystawa, która eksponowana jest w holu biblioteki, ukazuje czytelnikowi sylwetkę Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i przybliża najważniejsze informacje z jego życia . Ponadto wiele miejsca zostało poświęcone przedstawieniu bogatej twórczości literackiej pisarza oraz zaprezentowaniu wybranych utworów poetyckich.
Dodatkowym elementem wystawy jest ekspozycja pozycji książkowych autorstwa K. I. Gałczyńskiego oraz książek wspomnieniowych o poecie i artykułów z czasopism, poświęconych jego życiu oraz twórczości, pochodzących z księgozbioru buskiej biblioteki.
Ewa Tarapata

     


WYSTAWA: W NASZYM REGIONIE – SZCZAWORYŻ
Jednym z działań buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach jest przygotowywanie cyklicznych wystaw pt. „W naszym regionie”. Tegoroczna jesienna wystawa została poświęcona miejscowości Szczaworyż, będącej jedną z najstarszych osad na Ponidziu.
Wystawa, eksponowana w wypożyczalni biblioteki, przybliża bogatą historię tej miejscowości, sięgającą aż VII wieku, jej rozwój gospodarczy i kulturalny na przestrzeni dziejów oraz najważniejsze zabytki.
Atutem wystawy są zdjęcia, które ukazują piękno najcenniejszych obiektów historycznych oraz atrakcji turystycznych Szczaworyża. Wizytówką i prawdziwą dumą miejscowości jest późnorenesansowy kościół św. Jakuba Starszego zbudowany w 1630 r., oraz plebania pochodząca z 1660 r. Wśród fotografii na szczególną uwagę zasługują również figury przydrożne: Figura św. Barbary z 1928 r. oraz kamienny krzyż z Ukrzyżowanym Chrystusem z XIX w. oraz pomnik i groby żołnierzy 22 Dywizji Piechoty Górskiej, którzy polegli w bitwie pod Broniną 9 września 1939 roku.
Wystawa przybliża również historię wczesnośredniowiecznego grodziska z VII wieku, które zachowało się po dawnym grodzie Wiślan oraz .historię Szkoły Podstawowej w Szczaworyżu.
Kolejna wystawa, planowana na wiosnę, zostanie poświęcona Solcu-Zdroju.
Ewa Tarapata

  


XIII KIELECKI FESTIWAL NAUKI – PRELEKCJE W BUSKIEJ BIBLIOTECE
Tradycją buskiej filii Pedagogiczej Biblioteki Wojewodzkiej w Kielcach jest współorganizowanie prelekcji naukowych w ramach Kieleckiego Festiwalu Nauki. 10 października 2013 r., ropoczęto 13 już edycję Festiwalu, dwiema prelekcjami w czytelni biblioteki.
Pierwszą z nich pt.:„Osobowość nauczyciela a jakość kształcenia i wychowania”, wygłosiła mgr Teresa Romańska-Faściszewska. Autorka w swojej wypowiedzi wyszczególniła cele i zadania programów szkolnych oraz przedstawiła cechy osobowości, którymi powinien odznaczać się nauczyciel. Ponadto podzieliła się ze słuchaczami własnymi doświadczeniami z pracy zawodowej pedagoga.
Natomiast temat drugiej prelekcji, którą wygłosił mgr Jarosław Leszczyński, dotyczył szkolnictwa w Stopnicy na przestrzeni wieków. Autor przybliżył zebranym początki oświaty na ziemi stopnickiej oraz przedstawił jej rozwój aż do czasów współczesnych.
Obie prelekcje wywołały żywą dyskusję wśród uczestników spotkania, którzy bardzo chętnie dzieli się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Kielecki Festiwal Nauki wpisał się już na stałe w harmonogram spotkań naukowych współorganizowanych przez buską bibliotekę pedagogiczną, potwierdzając tym samym potrzebę dalszej organizacji takich prelekcji.
Ewa Tarapata

  


EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2013
Z lekkim poślizgiem czasowym spowodowanym koniecznością dogrania terminu, w dniu 19.IX.2013 roku w naszej czytelni miało miejsce spotkanie autorskie dr Henryka Obcowskiego z młodzieżą klasy trzeciej Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju.
W nawiązaniu do tematu przewodniego tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa Nie od razu Polskę zbudowano, autor w swojej prelekcji przybliżył Wiślicę jako kolebkę państwowości polskiej. Niewątpliwie jego wiedza w tym zakresie jest znacząca, gdyż Wiślicy poświęcił trzy swoje książki: Perły i diamenty Ponidzia, Turystyczna gmina Wiślica, Wiślickie ABC. Na zakończenie zaprezentował dwa spośród swoich wierszy, które obok publikowanych cyklicznie felietonów z odbywanych podróży po krajach europejskich, dały pełny obraz jego twórczości.

  


ROK 2013 – ROKIEM JULIANA TUWIMA
Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, rok 2013 został ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima. 27 grudnia 2013 roku obchodzimy 60 rocznicę jego śmierci.
W literaturze polskiej zapisał się on jako wybity poeta (autor wspaniałych wierszy dla dorosłych i dzieci), a także autor wielu wodewili, skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek. Był założycielem kabaretu literackiego „Pod Picadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”.
W hallu Biblioteki Pedagogicznej w Busku-Zdroju prezentowana jest wystawa poświęcona temu artyście. Przybliża ona zarówno biografię poety jak również wybrane wiersze dla dorosłych i dzieci. Elementy dekoracyjne wystawy nawiązują do wierszy pisarza: „Lokomotywa” i poematu „Kwiaty Polskie”.

   


WSPOMNIENIE O SŁAWOMIRZE MROŻKU
15 sierpnia 2013 roku w Nicei, w wieku 83 lat zmarł wybitny polski artysta, dramaturg i rysownik Sławomir Mrożek. To wielka strata dla polskiej kultury.
„Sławomir Mrożek był człowiekiem, który bardzo rzadko brał udział w publicznych wydarzeniach. Był natury samotniczej - dzięki temu dużo pisał, a rodzaj pisarstwa, reprezentowanego przez niego był niezwykle rzadki: był to wyrafinowany intelektualizm ujęty w formie wysokiego lotu żartu i swobody literackiej”- tak w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej wspominała artystę i określiła jego twórczość poetka Julia Hartwig.
Wystawka poświęcona Sławomirowi Mrożkowi prezentowana w hallu biblioteki przybliża czytelnikowi jego postać , reprodukcje jego wspaniałych rysunków satyrycznych z tomu „Przez okulary Sławomira Mrożka.”oraz jego utwory, które znajdują się w naszym księgozbiorze.

  


BUSKIE SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ
3 czerwca 2013 roku odbyła się kolejna, piąta edycja Buskich Spotkań z Filozofią. Biblioteka Pedagogiczna w Busku-Zdroju gościła już po raz trzeci prelegentów, którzy w tym roku swoje rozważania skupili na zagadnieniu „Ludzkie hierarchie wartości, albo co cenimy i dlaczego?”. Po raz pierwszy w spotkaniach uczestniczyła młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju, która wysłuchała wykładów dr Grzegorza Wilka-Jakubowskiego na temat „Idei i wartości islamu”, a także dr Agnieszki Smolińskiej na temat „Recepcji wartości doby Oświecenia we współczesnym świecie”. Ponadto prelegentami byli: dr Piotr Iwański, mgr Rafał Brzoza, mgr Teresa Romańska-Faściszewska, mgr Jolanta Sadkowska, mgr Artur Osiński. Jako gospodarze szczególnie miło odebraliśmy pozytywną ocenę nowej siedziby biblioteki, która jak podkreślano „stwarza obecnie lepsze możliwości w zakresie popularyzowania filozofii wśród młodzieży”.


80 URODZINY KOZIOŁKA MATOŁKA – LEKCJA WYJAZDOWA
W 2013 roku przypadają 80 urodziny Koziołka Matołka, jednej z najpopularniejszych postaci bajkowych, stworzonej przez Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza. Z tej okazji 4 czerwca 2013 r. pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Busku-Zdroju przygotowali specjalną lekcję, poświęconą postaci Koziołka Matołka, która odbyła się w Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu. W lekcji uczestniczyli uczniowie z klas I-III.
W pierwszej części spotkania Aleksandra Gut, kierowniczka buskiej biblioteki, zapoznała dzieci z działalnością placówki bibliotecznej, przedstawiła im różnice pomiędzy biblioteką a księgarnią oraz zaprezentowała najciekawsze książki pochodzące ze zbiorów biblioteki. Wszyscy uczniowie wykazali się doskonałą znajomością zasad poszanowania książek. Ponadto wiele entuzjazmu wśród nich wzbudził pokaz największej oraz najmniejszej książki.
Natomiast w drugiej części lekcji Ewa Tarapata, nauczyciel-bibliotekarz, przedstawiła uczniom autorów komiksu o przygodach Koziołka Matołka oraz historie jego powstania. Ponadto zapoznała dzieci z najciekawszymi przygodami Matołka oraz z działalnością Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, a także zaprezentowała wiele ciekawostek, dotyczących postaci Koziołka.
W trzeciej części lekcji, o charakterze zdecydowanie zabawowym, dzieci pakowały „tobołek” dla Koziołka Matołka, wybierając najpotrzebniejsze rzeczy oraz rozwiązywały, z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zadania zawarte w programach multimedialnych, których bohaterem jest Koziołek Matołek.
Na zakończenie spotkania nauczycielkom wręczyłyśmy, z prośbą o przekazanie uczniom, pakiet książek, które biblioteka otrzymała w darze od dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
Ewa Tarapata

    


FINAŁ POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO p.t. "SKRZYDŁEM WIATRU PISANE"
27 maja 2013 r. w buskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Busku-Zdroju miała miejsce gala finałowa Powiatowego Konkursu Literackiego pt. "Skrzydłem wiatru pisane", podczas której nastąpiło wręczenie nagród laureatom.
Spośród 39 prac jury konkursu wyłoniło 14 laureatów: 7 w kategorii wiersz oraz 7 w kategorii opowiadanie, którzy odebrali dyplomy oraz nagrody z rąk organizatorek konkursu: Agnieszki Kaszewskiej i Barbary Galant.
Gośćmi specjalnymi uroczystości byli młodzi poeci, autorzy tomików: Maciej Kmita, tegoroczny absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju oraz Monika Jędrzejewska, podopieczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju, którzy zaprezentowali swoje utwory oraz podzielili się własnymi doświadczeniami literackimi.
Swoją obecnością uroczystość zaszczyciła również Pani Jolanta Maślicha, dyrektor PODiDN w Busku-Zdroju.
Duże zainteresowanie konkursem potwierdziło potrzebę jego kontynuowania w kolejnych latach.

        


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Filia w Busku-Zdroju
zaprasza na 

BUSKIE SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ 

które odbędą się w siedzibie biblioteki ( ul.Armii Krajowej 19), 3.06.2013 r.
Początek: godzina 9:30.
W programie 8 prelekcji.


POWIATOWY KONKURS LITERACKI „SKRZYDŁEM WIATRU PISANE”
13 maja 2013 r. w siedzibie buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbyła się pierwsza część Powiatowego Konkursu Literackiego pt. „Skrzydłem wiatru pisane”, zorganizowanego we współpracy biblioteki z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, natomiast tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu były „Moje marzenia”.
Do udziału w konkursie przystąpiło 39 uczniów, którzy zaprezentowali swoje prace literackie w dwóch kategoriach: opowiadanie oraz wiersz. Uczestnicy w przedstawianych pracach w sposób niezwykle zaangażowany wyrażali swoje największe marzenia m.in. o lepszym świecie i o tym, kim chcieliby zostać w życiu. Prezentowane prace oceniało jury w składzie: Aleksandra Gut, kierowniczka buskiej filii PBW w Kielcach, Agnieszka Jasińska, nauczyciel-bibliotekarz PBW Filia w Busku-Zdroju oraz Anna Śledzik, nauczyciel-metodyk.
Opiekę nad konkursem sprawowały Panie: Agnieszka Kaszewska, nauczyciel-konsultant oraz Barbara Galant, nauczyciel-doradca metodyczny z Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.
27 maja 2013 r. w siedzibie buskiej biblioteki odbędzie się druga część Powiatowego Konkursu Literackiego, podczas której nastąpi ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom.
Ewa Tarapata

  

WYNIKI
Powiatowego Konkursu Literackiego „Skrzydłem Wiatru Pisane.”

W kategorii wiersz
Bławat Aleksandra – I miejsce
Maj Julia – II miejsce
Załęcka Marcelina – III miejsce
Kmiecik Klaudia – wyróżnienie
Kwolik Nicole – wyróżnienie
Półtorak Maria – wyróżnienie
Stasiak Jakub – wyróżnienie

W kategorii opowiadanie  
Maj Wiktoria – I miejsce
Kaszewska Magdalena – II miejsce
Marszałek Agata – III miejsce
Gołdyn Karolina - wyróżnienie
Nowak Klaudia – wyróżnienie
Pater Katarzyna – wyróżnienie
Wójcikiewicz Natalia - wyróżnienie
Wojas Wiktoria - wyróżnienie


SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI Z OKAZJI 80. URODZIN KOZIOŁKA MATOŁKA
W 2013 roku obchodzone są 80. urodziny Koziołka Matołka, kultowej już dziś postaci bajkowej stworzonej przez Kornela Makuszyńskiego oraz Mariana Walentynowicza, w jednej z pierwszych w Polsce historyjek obrazkowych dla dzieci z roku 1933. Z tej okazji Biblioteka Pedagogiczna w Busku-Zdroju przygotowała lekcję biblioteczną oraz wystawę, poświęconą postaci sympatycznego Koziołka Matołka.
Zorganizowanie takiej wystawy było możliwe dzięki nawiązaniu przeze mnie współpracy z Karoliną Kępczyk, dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, która przekazała naszej bibliotece pokaźny pakiet materiałów, dotyczący ECB oraz jego patrona.
6 maja 2013 r. buska biblioteka gościła w swoich progach grupę 5-latków z Publicznego Przedszkola nr 3 w Busku-Zdroju.
Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania dzieci z biblioteką i jej najciekawszymi książkami. Ponadto obejrzały one wystawę przybliżającą postać Koziołka Matołka oraz jego niezwykłe przygody. Zapoznały się z również z sylwetkami jego twórców: Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza .
Ewa Tarapata

    


„Piękno ukryte w bajkach i baśniach” – spotkanie z uczniami szkół podstawowych
23 kwietnia 2013 r. obchodzony był Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W obchody tego dnia włączyła się również Biblioteka Pedagogiczna w Busku-Zdroju, organizując dwa spotkania wyjazdowe dla uczniów szkół podstawowych. 24 kwietnia Ewa Tarapata oraz Agnieszka Jasińska gościły na zaproszenie Pani Ewy Tarczyńskiej, kierowniczki Szkoły Podstawowej w Kostkach Dużych, natomiast 25 kwietnia – w Szkole Podstawowej w Szczaworyżu. Oba spotkania przebiegły pod wspólnym tematem: „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – piękno ukryte w bajkach i baśniach”.
Lekcje składały się z dwóch części. W pierwszej części Agnieszka Jasińska wyjaśniła dzieciom różnicę pomiędzy biblioteką a księgarnią, zapoznała ich z klasyfikacją książek oraz przedstawiła najciekawsze pozycje książkowe, pochodzące ze zbiorów buskiej biblioteki. Wiele emocji wśród najmłodszych wzbudziła prezentacja największej oraz najmniejszej książki.
Natomiast w drugiej części spotkania Ewa Tarapata zapoznała uczniów z twórczością Hansa Christiana Andersena oraz przedstawiła jego najpiękniejsze baśnie: „Brzydkie Kaczątko”, „Calineczka”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Królowa Śniegu” i „Księżniczka na ziarnku grochu”. Dzieci nie tylko bardzo chętnie zgłaszały się do opowiadania fabuły baśni duńskiego baśniopisarza, ale również wykazały się doskonałą znajomością bajek i baśni innych autorów, m. in.: „Czerwonego Kapturka”, „Pinokia”, „120 przygód Koziołka Matołka”. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również zagadki, podczas których najmłodsi, po wysłuchaniu krótkiej rymowanki, musieli odgadnąć tytuł bajki, bądź jego bohatera.
Dzieci uczestniczyły również w wielu zabawach, np., wspólnym układaniu bajki, podczas którego zadaniem każdego kolejnego uczestnika zabawy było wymyślenie w dwóch zdaniach dalszego ciągu opowiadania. W efekcie końcowym powstała piękna historia o królu, księżniczce i smoku.
Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe książki oraz zrobili sobie wspólne zdjęcie.
Specyfiką spotkań było to, że wzięli w nim udział uczniowie o zróżnicowanym wieku. W pierwszej lekcji klasy I-VI, natomiast w drugiej - uczniowie klas 0-IV. Spotkania te dowiodły jak wielka jest potrzeba ich organizacji również na terenie szkoły, albowiem nauczyciele nie zawsze mają możliwość dowiezienia dzieci do biblioteki w Busku-Zdroju. Są doskonałą okazją do popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci.
Ewa Tarapata

  
  


KONKURS RECYTATORSKI
W dniu 19 kwietnia w siedzibie Publicznego Przedszkola nr 3 w Busku-Zdroju odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Portrety dzieci”. Już po raz kolejny nauczyciele-bibliotekarze naszej placówki zostali zaproszeni do uczestniczenia w tym wydarzeniu, w charakterze jurorów. W tym roku Ewa Tarapata i Agnieszka Jasińska wysłuchały wierszy poetów polskich m. in. Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Danuty Wawiłow, w wykonaniu przedszkolaków. Jest to bardzo miła forma współpracy między przedszkolem, a naszą biblioteką, która ze swej strony od lat zaprasza i prowadzi dla dzieci w wieku przedszkolnym lekcje biblioteczne.


KONFERENCJA METODYCZNA
W dniu 16 kwietnia w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Busku-Zdroju odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Jak pracować z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych”. Zorganizowana ona była w ramach współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, przez doradcę metodycznego Panią Lidię Soja. Celem konferencji było zaprezentowanie nowej serii podręczników „Tropiciele”. Biblioteka ze swojej strony przygotowała zestawienie scenariuszy uroczystości szkolnych oraz wykaz nowości z pedagogiki i psychologii. Goście nasi zostali zapoznani z katalogami on-line naszej placówki.

 


150 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO.
SPOTKANIE Z KOMENDANTEM GRUPY REKOSTRUKCJI HISTORYCZNEJ „PUŁK ŻUAWÓW ŚMIERCI”.

Biblioteka Pedagogiczna w Busku Zdroju czynnie włączyła się w obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego (wystawa okolicznościowa, przygotowanie obszernego zestawienia bibliograficznego). Punktem kulminacyjnym obchodów było spotkanie zorganizowane dla młodzieży klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju z regionalistą Panem Robertem Osińskim, które miało miejsce w dniu 6 marca 2013 roku w czytelni biblioteki. Robert Osiński – regionalista, autor wielu publikacji i artykułów o powstaniu styczniowym na Ponidziu, o historii Buska, oraz II wojnie światowej w naszym regionie. Jest on przede wszystkim pomysłodawcą, twórcą i dowódcą jedynej w Europie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Pułku Żuawów Śmierci”.
Prelegent przybliżył fakty bogatej historii Powstania Styczniowego na Ponidziu. Omówił najważniejsze bitwy m. in. pod Grochowiskami, Chrobrzem, Górami. Przedstawił sylwetki powstańców: dowódców gen Mariana Langiewicza, Franciszka Rochebrunea, a także Bronisława Abramowicza, Władysława Zwierkowskiego, Karola Kality pseud. „Rębajło”, Anny Henryki Pustowójtówny, Wojciecha Komorowskiego, Adama Chmielowskiego i wielu innych. Przedstawił uzbrojenie i mundury powstańców. Bogaty materiał źródłowy (fotografie, plany bitew, ilustracje) prezentowany podczas wykładu sprawił, że spotkanie było interesującą lekcją patriotyzmu i historii naszego regionu.
Zainteresowanie młodzieży wzbudziła dzisiejsza działalność Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Pułku Żuawów Śmierci”, czyli udział tej formacji w obchodach świąt narodowych na szczeblu nie tylko regionalnym ale i państwowym ( 22 stycznia 2013 roku formacja brała udział w obchodach centralnych w Warszawie przed obliczem prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego). W najbliższym czasie (16 marca) formacja weźmie po raz kolejny udział w rekonstrukcji Bitwy pod Grochowiskami. Dane szczegółowe dot. Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci” na stronie: www.zuawi.com

     


TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO „DODAJ DO ULUBIONYCH - JĘZYK POLSKI”
W dniach 4 i 7 marca 2013 w Bibliotece Pedagogicznej odbył się cykl lekcji dla młodzieży klas drugich i trzecich Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju, przygotowanych i poprowadzonych przez kierowniczkę filii Aleksandrę Gut, w ramach współpracy z nauczycielem-bibliotekarzem Panią Agnieszką Firlej. Celem spotkań było przedstawienie procesu przeobrażeń języka polskiego na przestrzeni wieków oraz w części warsztatowej wykonanie szeregu ćwiczeń wymagających od uczniów umiejętności posługiwania się różnego rodzaju słownikami (frazeologicznym, języka polskiego, synonimów i antonimów, wyrazów obcych, skrótów, homonimów, etymologicznym oraz poprawnej polszczyzny). Wyznaczeni uczniowie wykonywali te same ćwiczenia z wykorzystaniem Internetu i w końcowych wnioskach młodzież miała ocenić stopień przydatności i dokładności obu tych rodzajów źródeł. Na zakończenie uczniowie otrzymali mini-słowniczki slangu młodzieżowego z prośbą o napisanie krótkiego dialogu z użyciem zawartych w nich słów. Młodzież podeszła do tego zadania z humorem tworząc teksty, które okazały się nie do końca zrozumiałe dla nauczycieli.

   


W NASZYM REGIONIE: PACANÓW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju przygotowała kolejną już wystawę w ramach cyklu: „W naszym regionie”. Cykl tych wystaw ma na celu popularyzować historię Ponidzia i ukazywać jego zabytki. Tym razem ekspozycja została poświęcona miejscowości Pacanów, która wszystkim Polakom nieodłącznie kojarzy się z brodatym, gapowatym, ale bardzo sympatycznym Koziołkiem Matołkiem oraz powiedzeniem: „ W Pacanowie kozy kują”.
Wystawa, zatytułowana: „Pacanów – Królestwo Koziołka Matołka”, przybliża czytelnikowi przede wszystkim niezwykle bogatą historię Pacanowa sięgającą XII wieku oraz jego rozwój gospodarczy i kulturalny na przestrzeni wieków.
Wiele miejsca zostało poświęcone historii kościoła p. w. św. Marcina w Pacanowie, który od 2008 roku nosi tytuł Bazyliki Mniejszej nadany przez Papieża Benedykta XVI oraz działalności Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka, powołanego w 2005 roku przez Gminę Pacanów i Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.
Ponadto prezentowane na wystawie fotografie ukazują panoramę Pacanowa oraz piękno Europejskiego Centrum Bajki i Bazyliki Mniejszej.
W gablotach wyeksponowano również pozycje książkowe dotyczące miejscowości pochodzące z księgozbioru biblioteki. Uzupełnieniem wystawy jest maskotka Koziołka Matołka oraz materiały promocyjne odnoszące się do działalności ECB i postaci Koziołka, otrzymane w darze, dzięki nawiązaniu współpracy z Panią Karoliną Kępczyk, Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.
Dzięki kultowej postaci Koziołka Matołka Pacanów stał się sławny w całej Polsce. Pacanów na pewno warto odwiedzić na początku czerwca, kiedy to staje się on organizatorem Festiwalu Kultury Dziecięcej. Odbywają się tutaj przedstawienia teatralne, występy zespołów tanecznych, koncerty i konkursy dla dzieci.

Ewa Tarapata

  


W HOŁDZIE POWSTAŃCOM STYCZNIOWYM
W 2013 roku przypada 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Biblioteka Pedagogiczna w Busku-Zdroju zaznaczyła ją poprzez zorganizowanie wystawy poświęconej wydarzeniom historycznym 1863 roku, które miały miejsce w okolicach Buska (dawny powiat stopnicki). Wystawa „Powstanie Styczniowe w regionie Buska” przybliża miejsca licznych bitew i potyczek powstańczych, a także bohaterów, którzy brali w nich udział: gen. Mariana Langiewicza, płk Franciszka Rochebrune’a, Anny Henryki Pustowójtówny, Adama Chmielowskiego. Prezentuje także fotografie pomników powstańczych (w Grochowiskach, Kamedułach), a także mogiły powstańców poległych w bitwie pod Grochowiskami pochowanych na cmentarzu parafialnym w Busku. Wystawa przygotowana została w większości w oparciu o publikacje autorstwa buskiego regionalisty Roberta Osińskiego, który jest twórcą i dowódcą jedynej w Polsce Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci". Jest to formacja wzorowana na doborowej powstańczej jednostce. Jej umundurowanie i broń jest wierną repliką oryginalnych wzorów. Od wielu lat formacja ta uświetnia swoją obecnością uroczystości i święta państwowe, zarówno na terenie Buska-Zdroju, jak i w innych miastach Polski.

  


XII KIELECKI FESTIWAL NAUKI W BILIOTECE PEDAGOGICZNEJ W BUSKU-ZDROJU
W dniach 27 i 28 września 2012 roku w godzinach od 10 do 15 Biblioteka Pedagogiczna w Busku-Zdroju gościła w swojej siedzibie prelegentów i słuchaczy buskiej edycji XII Kieleckiego Festiwalu Nauki. Główny temat wystąpień „Człowiek wobec natury dawniej, dziś i w przyszłości” został zaprezentowany z punktu widzenia filozoficznego, literaturoznawczego, politologicznego, religioznawczego, etnograficznego, prawniczego i ekologicznego. Prelekcje wygłosili przedstawiciele środowiska buskiego: dr Piotr Iwański („Różne rozumienia natury i teoria prawa naturalnego”), mgr Wojciech Zręda („Aktualne problemy prawnej ochrony środowiska”), mgr Teresa Romańska-Faściszewska („Zawsze jest ogród”), mgr Artur Osiński („O zbożu, młynach i diabłach”) i regionu kieleckiego (mgr inż. Czesław Kuranda („Czy ekologicznie to znaczy zgodnie z naturą?”), mgr Jarosław Tadeusz Leszczyński („Ślady obrządku słowiańskiego w Świętokrzyskim”), mgr Antoni Dąbrowski („Odwołania do natury w poezji współczesnej”), mgr Rafał Brzoza („Z natury ku kulturze…Czyli wirtualizacja dźwignią społeczeństwa?”) i dr Grzegorz Wilk-Jakubowski („Czy człowiek z natury jest stworzony do życia w państwie? Rozważania na temat genezy instytucji państwowych”). Każde z wystąpień było okazją do wymiany opinii i dyskusji wśród słuchaczy. Miła atmosfera spotkań jest zapowiedzią ich kontynuacji już w nowej siedzibie biblioteki.

         


WYSTAWA: 2012 - ROK KS. PIOTRA SKARGI
Uchwałą Sejmu RP rok 2012 poświęcony został osobom: Józefa Ignacego Kraszewskiego, Janusza Korczaka i ks. Piotra Skargi.
Włączając się w ogólnopolskie obchody, Biblioteka Pedagogiczna w Busku-Zdroju, przygotowała już trzecią wystawę; tym razem poświęconą wizerunkowi ks. Piotra Skargi.
Wystawa, prezentowana w holu biblioteki, przybliża czytelnikowi sylwetkę Piotra Skargi, najbardziej znanego polskiego jezuity, teologa, a zarazem pisarza i kaznodziei. Wiele uwagi poświęcono zaprezentowaniu najważniejszych faktów z życia jezuity, jego portretów oraz najpopularniejszych jego myśli.
Na ekspozycję składają się również wybrane książki autorstwa Piotra Skargi oraz pozycje dotyczące życia i twórczości tego wybitnego Polaka, pochodzące z księgozbioru buskiej biblioteki.
Szczególne miejsce wśród prezentowanego księgozbioru zajmuje obraz Jana Matejki „Kazanie Skargi” z 1864 r. oraz fragmenty najbardziej znanych utworów pisarza: „Modlitwa za Ojczyznę” oraz Kazanie sejmowe „O miłości ku Ojczyźnie”.
Wystawa została przygotowana w celu przybliżenia czytelnikom postaci ks. Piotra Skargi.

Ewa Tarapata

  


EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2012
Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa obchodzone są pod hasłem: „Tajemnice codzienności”. Ich celem jest ocalenie i przypomnienie uroku codziennych zdarzeń, a więc spotkań, języka, muzyki, obyczajów, pracy , świąt, kultury stołu, zabaw i zabawek, wytwarzania i rękodzieła.
Biblioteka Pedagogiczna w Busku-Zdroju tradycyjnie, bo już po raz trzeci włączyła się w realizację tego projektu, organizując 18 września spotkanie z kolekcjonerem. Gośćmi biblioteki byli: Pan Włodzimierz Figiel z Buska-Zdroju, kolekcjoner i pasjonat starych rzeczy codziennego użytku, oraz uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju wraz z wychowawczyniami. Dwugodzinne spotkanie było wspaniałą lekcją przybliżającą dzieciom wiedzę o sprzętach używanych przez naszych dziadków i pradziadków. Prezentowany bogaty zbiór eksponatów zawierał: lampy naftowe, żelazka, młynki, sztućce, moździerze i numizmaty. Każdy prezentowany przedmiot był pretekstem do żywych dyskusji, zadawania licznych pytań. Dzieci miały możliwość własnoręcznego mielenia w młynkach przypraw, orzechów, a nawet zboża. Świecznik, lampki i lampy naftowe były doskonałą okazją do poznania i porównania oświetlenia przy jakim uczyli się, pracowali i czytali nasi przodkowie. Moździerze były doskonałym sprawdzianem cierpliwości przy ucieraniu cukru na cukier puder, pranie na tarze wymagało dużego samozaparcia, a jedzenie zielonego groszku drewnianymi łyżkami okazało się nie lada sztuką i wyśmienitą zabawą.
Na spotkaniu zostały zaprezentowane także, pochodzące ze zbiorów prywatnych pracowników biblioteki: świecznik, gliniane naczynia, drewniane sztućce, lokówka do włosów rozgrzewana w piecu, i stare zabawki. Ciekawa prelekcja, piękne eksponaty sprawiły, że spotkanie przeciągnęło się do trzech godzin. Dzieci otrzymały w prezencie książeczki, a zwycięzcy konkursów indywidualne nagrody od Pana Włodzimierza Figla.
Na zakończenie spotkania dzieci obejrzały eksponowaną w holu biblioteki wystawę o Januszu Korczaku, który jest patronem ich szkoły.

              


BUSKIE SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ
W dniach 1-2 czerwca 2012 roku w siedzibie naszej biblioteki odbył się szereg spotkań w ramach „Czwartych Buskich Spotkań z Filozofią”. Pedagogiczna Biblioteka w Busku-Zdroju już po raz drugi gościła uczestników tych spotkań. Myślą przewodnią tegorocznej edycji były relacje pomiędzy filozofią, a sztuką. Swoje wystąpienia mieli: dr Piotr Iwański, mec. Wojciech Zręda, dr Henryk Obcowski, mgr Rafał Brzoza, dr Grzegorz Wilk-Jakubowski, dr Monika Kardaczyńska oraz dr Agnieszka Smolińska. Szerokie spektrum poruszanych zagadnień ukazało złożoność poruszanych tematów oraz pobudziło do żywej dyskusji jak również potwierdziło celowość organizowania tego typu spotkań. Uczestnicy podkreślili sprzyjającą naukowym rozważaniom atmosferę panująca w bibliotece.


WYSTAWA: 2012 ROK ROKIEM JANUSZA KORCZAKA
Rok 2012 został ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka. Z tej okazji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Busku-Zdroju przygotowała wystawę poświęconą temu wybitnemu człowiekowi.
Wystawa, eksponowana w holu biblioteki, przybliża czytelnikowi sylwetkę Janusza Korczaka jako lekarza, pisarza oraz pedagoga i działacza społecznego.
W gablotach prezentowane są również wybrane pozycje książkowe, pochodzące z księgozbioru biblioteki oraz wybrane książki wspomnieniowe o pisarzu i artykuły z czasopism, poświęcone jego twórczości.
Dodatkowym elementem wystawy jest zestawienie bibliograficzne, które ma na celu przybliżenie czytelnikowi literatury, dotyczącej zarówno sylwetki, jak i twórczości pisarza. Zestawienie to powstało w oparciu o zbiory własne biblioteki.
Ewa Tarapata

      


DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK
Biblioteka Pedagogiczna w Busku-Zdroju włączyła się w tegoroczne obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. 10 maja 2012 roku lekcję biblioteczną dla uczniów klas O i I Szkoły Podstawowej w Smogorzowie przygotowała i poprowadziła nauczyciel-bibliotekarz Ewa Tarapata.
W lekcji, której tematem były przygody naszego regionalnego bohatera literackiego, Koziołka Matołka wzięło udział 24 uczniów, wychowanków pani Małgorzaty Kieljańskiej.
W formie prezentacji multimedialnej Ewa Tarapata przedstawiła uczniom postacie twórców przygód Koziołka Matołka: Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza oraz pierwsze wydania bajki. Ponadto zapoznała dzieci z okolicznościami powstania pomysłu na książkę oraz opowiedziała najciekawsze przygody koziołka, które przytrafiły mu się podczas wędrówki do Pacanowa.
Uczniowie mieli również okazję poznać ciekawostki dotyczące postaci Koziołka: obejrzeli zdjęcia jego pomników, Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w pobliskim Pacanowie, oraz dowiedzieli się ile ma lat.
Podczas drugiej części lekcji Ewa Tarapata przeczytała wybrane fragmenty „120 przygód Koziołka Matołka”. Dzieci rozwiązywały zagadki, wykazując się dużą znajomością przygód Koziołka. Te, które były w Centrum Bajki w Pacanowie dzieliły się swoimi wrażeniami z pobytu w nim.
Uczniowie wzięli także udział w zajęciach plastycznych, a pomalowane przez nich obrazki z postacią Koziołka Matołka są eksponowane w holu naszej biblioteki.

  


NAJMILSI W BIBLIOTECE, CZYLI GOŚCIE Z PRZEDSZKOLA
20 kwietnia 2012 roku naszą bibliotekę odwiedziła grupa cztero i pięciolatków z Przedszkola „Słoneczko” w Busku-Zdroju. Spotkanie z dziećmi było okazją do wspólnych rozmów i zabaw. Ich tematem byli bohaterowie bajek i dobranocek. Naszym małym gościom bardzo podobały się: prezentacja multimedialna bajki „Miś na huśtawce” Heleny Bechlerowej, oglądanie książek z bajkami, rozwiązywanie zagadek, a najbardziej - spacer po bibliotece.

  


KONFERENCJA METODYCZNA
W kalendarz imprez Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Busku-Zdroju na stałe wpisały się konferencje metodyczne dla nauczycieli-bibliotekarzy. 16 kwietnia 2012 roku w siedzibie biblioteki miało miejsce kolejne spotkanie. Jego uczestnicy (nauczyciele-bibliotekarze i nauczyciele języka angielskiego z powiatu buskiego, kazimierskiego i kieleckiego), tym razem mieli okazję wysłuchać prelekcji absolwentki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Pani Agaty Cygan na temat „Nowoczesne metody nauczania języka angielskiego w klasach 1-3”.
W części drugiej swoje wystąpienia miały: kierowniczka biblioteki Aleksandra Gut (przedstawiła ona temat „Zasady selekcji księgozbioru”) i Agnieszka Jasińska (omówiła zagadnienie „Współpraca bibliotek szkolnych i pedagogicznych na łamach prasy fachowej”). O przydatności tematyki referatów świadczyła wymiana własnych doświadczeń i uwag. Uczestnicy spotkania podkreślili zgodnie, że ta forma spotkań jest potrzebna jako element integrujący społeczność bibliotekarską.


WYSTAWA PRAC UCZNIOWSKICH
Uzupełnieniem lekcji bibliotecznej przeprowadzonej przez Ewę Tarapatę w Szkole Podstawowej w Smogorzowie jest wystawa prac plastycznych pod wspólnym tytułem „Moja ulubiona postać bajkowa” (w holu biblioteki).


LEKCJA BIBLIOTECZNA W SMOGORZOWIE.
W dniu 12 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej w Smogorzowie odbyła się lekcja biblioteczna z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. W obecności gości z PBW Kielcach: dyrektor Urszuli Salwy, kierownika wydziału instrukcyjno-metodycznego Edyty Grabowskiej, a także kierowniczki filii w Busku-Zdroju, Aleksandry Gut oraz Agnieszki Jasińskiej lekcję poprowadziła nauczyciel-bibliotekarz Ewa Tarapata. W formie prezentacji multimedialnej przybliżyła historię powstania święta i tradycje z nim związane. Wspólnie z uczniami drugiej i trzeciej klasy rozmawiała o wybranych baśniach Hansa Christiana Andersena i ulubionych bajkach dzieci.

  


W NASZYM REGIONIE: WIŚLICA
Pedagogiczna Biblioteka w Busku-Zdroju przygotowała już trzecią wystawę w ramach cyklu pt.: „W naszym regionie”, prezentującą bogatą historię i zabytki Ponidzia. Tym razem została ona poświęcona Wiślicy, będącej jedną z najstarszych miejscowości w Polsce.
Wystawa, zatytułowana: „Wiślica – z wizytą w grodzie Wiślan”, przybliża bogatą historię tej miejscowości, sięgającą aż IX wieku, jej rozwój gospodarczy i kulturalny na przestrzeni wieków oraz prezentuje jej zabytki. Na zdjęciach prezentowane są: Bazylika Mniejsza Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz jej wnętrze, Kapliczka Matki Bożej Fatimskiej na dziedzińcu przy prezbiterium kościoła, Dom Długosza, ufundowany przez Jana Długosza w 1460 roku oraz Dzwonnica.
Wiele miejsca zostało również poświęcone historycznym już obliczom Wiślicy. Na wystawie wyeksponowano trzy kserokopie: pocztówki z 1910 r., ukazującą Bazylikę, ryciny "Sejm w Wiślicy" przed 1807 r., autorstwa Franciszka Smuglewicza oraz akwaforty nieistniejącej już kaplicy Św. Ducha.
Kolejna cykliczna już wystawa, planowana na jesień, zostanie poświęcona miejscowości Szczaworyż.
Ewa Tarapata

 


W ramach współpracy z biblioteką szkolną przy Samorządowym Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju, nasza biblioteka gościła u siebie, w dniu 3 kwietnia, uczniów klasy drugiej. Kierowniczka biblioteki przedstawiła im w formie prezentacji multimedialnej proces transformacji bibliotek z klasycznych do wirtualnych oraz najciekawsze rozwiązania architektoniczne zrealizowane na świecie przy budowach współczesnych bibliotek narodowych i akademickich. W części drugiej, Ewa Tarapata zaprezentowała katalogi kartkowe i komputerowe naszej biblioteki oraz omówiła zasady ich wykorzystania.

 


Pedagogiczna Biblioteka w Busku-Zdroju włączyła się w tegoroczne obchody Tygodnia Kultury Języka. W dniu 15 marca 2012 roku w siedzibie biblioteki miało miejsce spotkanie
z dziećmi klasy III „b” Szkoły Podstawowej nr 1 pod opieką wychowawczyni Barbary Mrugały. Lekcję biblioteczną przygotowała i poprowadziła kierowniczka filii Aleksandra Gut. Jej tematem było „Piękno języka wyrażającego marzenia bohaterów literackich i dzieci”. Prezentacja multimedialna wprowadziła dzieci w marzenia bohaterów książek i wierszy takich jak: „Kopciuszek”, „Pilot i ja”, „Brzydkie kaczątko”, „Stoliczku nakryj się”, „Dyzio marzyciel”, „O Janku co psom szył buty”, „Król Maciuś I”. W drugiej części dzieci odgadywały marzenia typowe dla chłopców i dziewcząt i czytały wiersze swoich rówieśników związane z marzeniami. W części warsztatowej lekcji dzieci zostały poproszone o zilustrowanie własnych marzeń, które posłużyły do przygotowania wystawki.

       


WYSTAWA: MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZY
3 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Dzień ten został ustanowiony w 1984 roku przez PEN Club, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy, założone w 1922 roku w Londynie. Celem tej organizacji jest promowanie przyjaźni i intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy Biblioteka Pedagogiczna w Busku-Zdroju przygotowała w hallu biblioteki wystawę, która przybliża czytelnikowi historię tego święta. Zwraca szczególną uwagę na działalność Polskiego Oddziału PEN Clubu oraz jego liczne nagrody literackie przyznawane twórcom słowa m.in. za poezję, prozę, sztukę edytorską oraz doroczne nagrody za twórczość literacką.
Wystawa oprócz portretów laureatów Nagrody im. Jana Parandowskiego (jest to najbardziej prestiżowa nagroda, przyznawana pisarzom przez Polski Oddział PEN Clubu za całokształt twórczości literackiej, którą ustanowiła w 1988 roku Irena Parandowska, wdowa po pisarzu), eksponuje także ich książki, które znajdują się w zbiorach biblioteki.
Ewa Tarapata


WSPOMNIENIE O POETCE
1 lutego 2012 roku zmarła w Krakowie wybitna polska poetka Wisława Szymborska, laureatka Nagrody Nobla w 1996 roku, nagrodzona „za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości" jak w uzasadnieniu wyboru napisał Komitet Noblowski. To wielka strata polskiej kultury. Stefan Chwin (pisarz i krytyk literacki) skomentował ją słowami: „Zgasło wielkie światło polskiej poezji. Jest to strata, która na pewno będzie miała daleko idące konsekwencje. Jak znika poeta tak wybitny, to potem też cała literatura się zmienia".

Mini-wystawka poświęcona Wisławie Szymborskiej prezentowana w hallu biblioteki przybliża czytelnikowi jej wiersze, reprodukcje własnoręcznie wykonywanych przez poetkę pocztówek, oraz prezentuje tomy wierszy znajdujących się w księgozbiorze biblioteki.


Wystawa: Rok 2012 – Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego, Janusza Korczaka i ks. Piotra Skargi
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił rok 2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego (200 rocznica urodzin), Janusza Korczaka (70 rocznica śmierci) i ks. Piotra Skargi (400 rocznica śmierci). Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Busku-Zdroju tradycyjnie już zaznacza takie rocznice poprzez organizowanie wystaw.
Pierwsza część wystawy, przygotowana w styczniu, została poświęcona 200 rocznicy urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego, znanego polskiego powieściopisarza, poety, publicysty, historyka, wydawcy i działacza społecznego.
Eksponowana w hallu biblioteki, przybliża czytelnikowi sylwetkę i najważniejsze informacje z biografii pisarza oraz jego bogatą twórczość literacką. Ukazuje ponadto Józefa Ignacego Kraszewskiego jako znanego malarza i grafika oraz prezentuje współczesne ekranizacje powieści pisarza.
W gablotach wyeksponowane są również wybrane pozycje książkowe pisarza, znajdujące się w księgozbiorze biblioteki oraz wybrane artykuły z czasopism, poświęcone jego twórczości.
Dodatkowym elementem wystawy jest zestawienie bibliograficzne, które powstało w oparciu o zbiory własne biblioteki. Adresowane jest ono do nauczycieli polonistów oraz uczniów szkół średnich. Ma na celu przybliżenie literatury, dotyczącej zarówno sylwetki, jak i twórczości pisarza.
Kolejna wystawa poświęcona będzie Januszowi Korczakowi, zaś trzecia część Piotrowi Skardze.
Ewa Tarapata

 


KONFERENCJA METODYCZNA NAUCZYCIELI-BIBLIOTEKARZY
Po raz kolejny grupa nauczycieli-bibliotekarzy udowodniła że jest otwarta na wszelkie formy doskonalenia i dokształcania. Na zaproszenie Biblioteki Pedagogicznej w Busku-Zdroju oraz Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli odpowiedzieli nie tylko nauczyciele z powiatu buskiego, ale także kazimierskiego i kieleckiego. Uczestniczyli oni w konferencji przedmiotowo-metodycznej w dniu 24 listopada 2011 roku, która odbyła się w czytelni biblioteki. Program konferencji obejmował następujące zagadnienia:
1. „Biblioteki cyfrowe a biblioteki wirtualne” (prezentację multimedialną i referat przygotowała Aleksandra Gut),
2. „ Czasopisma w pracy nauczyciela-bibliotekarza” (referat wygłosiła Agnieszka Jasińska).
Obecna na konferencji kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej Mariola Majchrowska przedstawiła zebranym własną placówkę oraz zaprezentowała najnowsze wydawnictwa regionalne. Dyskusja dotyczyła głównie problemów bieżących bibliotek szkolnych, problemów kadrowych i finansowych.

  


NAUKAIZABAWAWBILIOTECE,CZYLIURODZINYKUBUSIAPUCHATKA
IŚWIATOWYDZIEŃPLUSZOWEGOMISIA.

Urodziny Kubusia Puchatka (obchodzone 14.X.) i Światowy Dzień Pluszowego Misia (przypadający na dzień 25.XI.) to doskonałe okazje do zorganizowania w Bibliotece Pedagogicznej w Busku-Zdroju lekcji łączącej elementy nauki i zabawy. 
W dniu 14.XI. gościliśmy uczniów klasy drugiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju. Trzygodzinna lekcja biblioteczna przygotowana przez Agnieszkę Jasińską i poprowadzona wspólnie z Ewą Tarapatą składała się z dwóch części: prezentacji multimedialnej przybliżającej przede wszystkim historię powstania książek „Kubuś Puchatek” i „Chatka Puchatka”. Dzieci poznały postać autora i ilustratora tych pozycji książkowych (poznały ich role w tworzeniu książek), dowiedziały się jak doszło do ich napisania. Przypomniały sobie poszczególnych książkowych bohaterów. Wspólna rozmowa na temat głównych postaci, głośne odczytywanie ich charakterystyk, rozmowa na temat adaptacji filmowych tych książek, była dobrym pretekstem do rozwinięcia rozmowy na temat własnych ulubionych zabawek. Prezentacja przybliżyła dzieciom także inne postacie bajkowe: Misia z Okienka, Misia Uszatka i Misia Colargola.
Druga część spotkania miała charakter zabawy. Po wysłuchaniu głośno odczytanego przez Ewę Tarapatę rozdziału „Kubusia Puchatka” (jedna z gier była związana z jego treścią), dzieci brały udział w szeregu zabaw: odgadywaniu adresatów listów (żartobliwe określenia Kubusia Puchatka i jego przyjaciół), układaniu puzzli, dobieraniu do bohaterów pasujących do nich wyrazów, układaniu wizytówek, „wieszaniu prania” i odgadywaniu właścicieli kolorowych koszulek i różnych innych przedmiotów. Dzieciom podobało się przekładanie „miodu” (pociętej, żółtej bibuły) ze słoika do słoika (konkurencja na czas), dobierały właściwy podpis uzasadniając prawidłową pisownię słowa „miód”. 
Zadowolone buzie, żywa dyskusja oraz spontaniczny doping uczestników zabaw, były dowodem, że impreza biblioteczna była udana. Dzieci przyjęły od nas prezenty (ołówki z postaciami Kubusia Puchatka oraz jego przyjaciół i kolorowe baloniki), a także zaproszenie na wiosenne spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Szkolnych.

 

 

      

 


W NASZYM REGIONIE: SMOGORZÓW
Pedagogiczna Biblioteka w Busku-Zdroju przygotowała kolejną już wystawę w ramach cyklu pt.: „W naszym regionie”, propagujących bogatą historię i zabytki Ponidzia. Tym razem wystawa została poświęcona miejscowości Smogorzów, która trafiła na karty literatury dzięki Janowi Chryzostomowi Paskowi, autorowi słynnych „Pamiętników”, który  był właścicielem Smogorzowa przez 20 lat.
Wystawa przybliża historię Smogorzowa, jego rozwój na przestrzeni wieków oraz prezentuje zabytki i miejsca, będące chlubą wsi. Szczególna uwaga została poświęcona dworkowi szlacheckiemu, któryzostał wybudowany w 1880 roku przez dziadka słynnego majora Henryka Dobrzańskiego noszącego pseudonim „Hubal”, oraz otaczającemu go zabytkowemu parkowi i dwóm rzeźbom barokowym z dawnej bramy wjazdowej dworku szlacheckiego, które zachowały się w narożnikach parku: Figurze Matki Boskiej Niepokalanej z Dzieciątkiem z drugiej połowy XVII wieku oraz  Rzeźbie Chrystusa Frasobliwego  z przełomu XVII i XVIII wieku.
Wiele miejsca zostało również poświęconych samemu Janowi Chryzostomowi Paskowi. Na wystawie wyeksponowano biografię słynnego polskiego pamiętnikarza, jego portret, oraz fragmenty z „Pamiętników”, opisujące Smogorzów.
Kolejna cykliczna już wystawa, planowana na przyszły rok, zostanie poświęcona Wiślicy.
Ewa Tarapata

  


EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2011
W bieżącym roku, zaplanowane na wrzesień obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, z przyczyn od nas niezależnych zostały zrealizowane w dniu 26 października 2011 roku. Miały one formę spotkania młodzieży licealnej ze Społecznym Opiekunem Zabytków w Busku-Zdroju oraz Prezesem PTTK Oddział w Busku-Zdroju, które odbyło się w czytelni naszej biblioteki. Tematem przewodnim przygotowanych przez naszych gości prezentacji multimedialnych, połączonych z prelekcją, był proces ratowania najstarszego zabytku naszego miasta-drewnianego kościoła św. Leonarda z 1699 roku. Młodzież mogła obejrzeć unikalne zdjęcia przedstawiające przebieg prac konserwatorskich prowadzonych wewnątrz obiektu oraz nagrobków znajdujących się na przykościelnym cmentarzu. W drugiej części spotkania zostały przedstawione inne drewniane kościoły naszego regionu oraz Szlak Drewnianego Budownictwa Sakralnego wytyczony wzdłuż rzeki Maskalis.
W bibliotece można obejrzeć wystawę składającą się ze zdjęć Kościoła św. Leonarda udostępnionych naszej placówce przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Busku-Zdroju. Będzie ona prezentowana w bibliotece przez okres dwóch miesięcy (do końca grudnia).

  


FESTIWAL NAUKI W BUSKU
W dniach 21-29 września 2011 roku odbył się w Busku-Zdroju Festiwal Nauki pod przewodnim hasłem „Wiedza, jej zdobywanie, upowszechnianie i wykorzystanie”. Zostało wygłoszonych wiele prelekcji, których tematyka adresowana była zarówno do młodzieży jak i osób dorosłych. Pedagogiczna Biblioteka w Busku-Zdroju już po raz drugi włączyła się w jego organizację.
W dniu23.IX. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju, mgr Aleksandra Gut wygłosiła referat na temat „Biblioteka jako instytucja odpowiedzialna za gromadzenie i upowszechnianie wiedzy”.
W dniu 29.IX. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Busku-Zdroju w godzinach popołudniowych miało miejsce kolejne spotkanie, w ramach którego zostały wygłoszone następujące prelekcje:
16:00 - mgr Joanna Gut – Czy w Polsce gospodarka oparta jest na wiedzy? Próba odpowiedzi na pytanie.
17.00 - mgr Artur Osiński – Z pola i z lasu; od bartnictwa do pszczelarstwa.
19:00 - mgr Teresa Romańska-Faściszewska – Czego uczy pisanie książek?

    


8 września 2011 r. pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Busku-Zdroju włączyli się do akcji „Misiek Zdzisiek Zbiera Nakrętki dla Delfiny, Huberta i Andrzeja”, która ma na celu pomoc w powrocie do zdrowia trzem młodym osobom z powiatu jędrzejowskiego i jako pierwsi przynieśli worek i pudło pełne plastikowych nakrętek do utworzonego w bibliotece punktu ich zbiórki.
Koordynatorem akcji „Misiek Zdzisiek Zbiera Nakrętki dla Delfiny, Huberta i Andrzeja” jest Dariusz Lisowski, pełnomocnik starosty jędrzejowskiego do spraw sportu. Akcję wspierają m.in.: Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, Beata Oczkowicz, wicewojewoda świętokrzyski oraz Edmund Karczmarek, starosta jędrzejowski.Nadzór nad akcją w Bibliotece Pedagogicznej sprawuje Ewa Tarapata, nauczyciel-bibliotekarz.
Włączenie się do społecznej akcji charytatywnej jest jednocześnie dobrą okazją do promocji biblioteki w środowisku lokalnym, gdyż zgłaszające się osoby często przyznają, że są po raz pierwszy w naszej placówce.

 


ROZWAŻANIA O PRAWDZIE CZYLI III BUSKIE SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ
W dniu 1 czerwca 2011 roku w czytelni naszej biblioteki odbyły się prelekcje zorganizowane w ramach III Buskich Spotkań z Filozofią. Ich wiodącym tematem było zagadnienie: „Kto ma troszczyć się o prawdę?”. Biblioteka gościła prelegentów: Piotra Iwańskiego, Rafała Brzozę i Grzegorza Wilka-Jakubowskiego. Uczestnicy spotkania z ciekawością wysłuchali ich dyskusji i rozważań na temat rozumienia prawdy, jej znaczenia dla rozwoju intelektualnego i moralnego człowieka, a także roli jaką odgrywa w życiu społecznym i politycznym. 

  


KONFERENCJA METODYCZNA
19 maja 2011 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Busku-Zdroju odbyło się tradycyjne spotkanie nauczycieli-bibliotekarzy. Tematem majowej konferencji, którą przygotowała i poprowadziła kierowniczka filii Aleksandra Gut było„Kreowanie autorytetów wśród dzieci i młodzieży poprzez dobór właściwej literatury”. Uczestnicy konferencji (nauczyciele –bibliotekarze szkół z Buska-Zdroju, Kazimierzy Wielkiej, Nowego Korczyna, Tucząp, Nizin) wysłuchali prelekcji o roli autorytetu nauczyciela, o sposobach jego budowania i problemach występujących z jego wypracowaniem we współczesnej szkole. Problem budowania autorytetu odniosła prelegentka także do pracy nauczycieli-bibliotekarzy.
Drugą część spotkania stanowiło wystąpienie gości biblioteki: Piotra Iwańskiegoi Teresy Romańskiej –Faściszewskiej z Klubu Chrześcijańsko-Demokratycznego w Busku-Zdroju. Ustosunkowali się oni do zagadnienia budowania autorytetu odwołując się do osobowości i nauk Jana Pawła II. Zwrócili także uwagę na piękno języka literackiego jakim posługiwał się papież.
Uczestnikom spotkania Agnieszka Jasińska rozdała przygotowane zestawienie bibliograficzne o Janie Pawle II sporządzone w oparciu o zbiory buskiej filii. Zaproszono ich także do obejrzenia wystawy o tym wielkim Polaku, która eksponowana jest w korytarzu biblioteki.

  


 

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA, CZYLI SPOTKANIE AUTORSKIE Z FRANCISZKIEM RUSAKIEM
Biblioteka Pedagogiczna w Busku-Zdroju włączyła się w tegoroczne obchody Tygodnia Kultury Języka zorganizowane pod hasłem „Język poezji. Gdy pasja w duszy gra”. Gośćmi biblioteki byli: znany ze swojego umiłowania małej ojczyzny Franciszek Rusak oraz uczniowie klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju.
Franciszek Rusak, autor licznych artykułów o kulturze, etnografii i historii regionu Ponidzia zamieszczanych w buskich periodykach i książki „Buskie Legendy”, podzielił się z młodymi słuchaczami informacjami o tym co zainspirowało go do ich spisania i wydania w formie książki. Tomik zawiera 12 legend. Niektóre z nich jak „Legenda o powstaniu Buska”, „Legenda o herbie Buska”, „Legenda o Kwiatkowej Górze” są pisane wierszem i ukazują poetyckie wersje dziejów Buska i wydarzeń z nim związanych. Spotkanie z autorem wywarło ogromne wrażenie na młodych słuchaczach i jest kolejnym dowodem na to, że poezją można dotrzeć do duszy dziecka wywołują c u niego różnorakie emocje od zaciekawienia do zachwytu.


 


„Świętokrzyskie oczami artysty” czyli zabytki regionu świętokrzyskiego
w akwarelach Aleksandra Jasina.
Świętokrzyskie oczami artysty” to kolejna wystawa o tematyce regionalnej zorganizowana w naszej bibliotece. Dotychczasowe ekspozycje przybliżały historię, zabytki, oraz kulturę Ponidzia i województwa świętokrzyskiego (wystawy: „Moja mała Ojczyzna -Powiat Buski”, „Mikołaj Rej z Nagłowic”, oraz serie „W naszym regionie”, „Pisarze Ziemi Kieleckiej”, „Regionalia w zbiorach biblioteki”). Obecna wystawa obejmuje piętnaście akwareli Aleksandra Jasina, artysty zamieszkałego w naszym regionie przedstawiających zabytki Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Ujazdu, Sandomierza, Kurozwęk, Stopnicy, Pińczowa, Jędrzejowa, Chęcin, Czarncy i Wąchocka. Reprodukcje te wydawane były przez periodyk „Echo Dnia”. Stanowią one główny element wystawy zaś ich uzupełnienieniem jest mapa administracyjno-turystyczna naszego województwa z zaznaczonymi na niej miejscowościami, w których znajdują się prezentowane zabytki, a także informacje o nich opracowane w oparciu o przewodniki turystyczne znajdujące się w naszych zbiorach.


W NASZYM REGIONIE: STOPNICA
Pedagogiczna Biblioteka w Busku-Zdroju oprócz wystaw nowości, okolicznościowych i rocznicowych, organizuje stałą wystawę propagującą bogatą historię i zabytki regionu Ponidzia.
Wystawa nosi tytuł „W naszym regionie”. Obecna ekspozycja przybliża historię Stopnicy. Przedstawione są na niej zabytki tego miasteczka: Kościół Farny p. w. św. Piotra i Pawła, Klasztor Ojców Sercanów, Stary Cmentarz i Zamek Królewski. Dodatkowo eksponowane są kserokopie okładek książek dotyczących Stopnicy, które znajdują się w zbiorach naszej biblioteki.
Kolejna wystawa planowana w przyszłym roku, będzie poświęcona historii Wiślicy.


WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH PACJENTÓW SANATORIUM „GÓRKA”
W BUSKU-ZDROJU „TWÓRCZOŚĆ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO.”
Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza
w Busku-Zdroju to znana w Polsce placówka medyczna, specjalizująca się w leczeniu
i rehabilitacji chorób narządu ruchu. Przebywający w nim młodzi pacjenci otoczeni są nie tylko opieką medyczną, pedagogiczną (działa tutaj szkoła przyszpitalna), ale także biorą udział w różnych zajęciach terapeutycznych, których celem jest wsparcie procesu leczenia
i rehabilitacji. W ramach rehabilitacji prowadzona jest terapia zajęciowa.
Bogate wyposażenie tego działu w pomoce dydaktyczne pozwala na pełne prowadzenie zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Są tutaj prowadzone przede wszystkim zajęcia plastyczne (malarstwo, tkactwo, prace w glinie i plastelinie, wyszywanie, prace z papierem min. origami). Terapeuci służą pomocą w pokonywaniu barier psychicznych i fizycznych, które stwarza choroba.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Filia w Busku-Zdroju nawiązała współpracę
z Działem Terapii Zajęciowej. Agnieszka Jasińska współuczestniczyła w zajęciach prowadzonych w tym dziale. Pod nadzorem kadry działu terapii pomagała jego podopiecznym w wykonywaniu różnych zajęć. W miarę możliwości wprowadzała elementy biblioterapii, uczestniczyła też w grupowych i indywidualnych zajęciach.
Efektem tej współpracy jest prezentowana w hallu biblioteki wystawa prac plastycznych. Prezentowane na niej rysunki nawiązują do trzech głównych tematów: Busko-Zdrój (rysunki przedstawiają Busko-Zdrój, park zdrojowy, Sanatorium „Górka” widziane oczami dziecka. Drugi temat to legendy buskie. Obrazy nawiązują do książki Franciszka Rusaka „Buskie Legendy”. Lektury „Opowieści z Narnii. Lew Czarownica i Stara Szafa” to temat kolejnej grupy rysunków. Wystawa prezentowana będzie do końca marca.

 


LISTOPADOWE SPOTKANIE NAUCZYCIELI-BIBLIOTEKARZY
Tradycyjnie od lat nasza biblioteka organizuje we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju konferencje przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli-bibliotekarzy. Organizowane dwa razy w roku (w maju i w listopadzie), mają służyć integracji tego środowiska i rekompensować brak nauczyciela-metodyka w dziedzinie bibliotekoznawstwa. Podczas konferencji wygłaszane są prelekcje przygotowywane przez nauczycieli-bibliotekarzy z buskiej biblioteki pedagogicznej. Ich tematyka jest ściśle związana z problemami współczesnego bibliotekarstwa i aspektami pracy zawodowej bibliotekarza szkolnego.
W dniu 18 listopada 2010 roku w czytelni biblioteki pedagogicznej odbyła się kolejna taka konferencja. Aleksandra Gut wygłosiła prelekcję na temat „Przeładowanie informacyjne zagrożeniem dla współczesnej edukacji”, zaś Agnieszka Jasińska „Czytelnik chory i niepełnosprawny w bibliotece”. Konferencja zakończyła się wspólną dyskusją nie tylko na przedstawione tematy, ale również na bieżące problemy, z którymi spotykają się nauczyciele-bibliotekarze w swoich placówkach oświatowych.


REGIONALNE ZADUSZKI

W dniu 5.XI.2010 Agnieszka Jasińska we współpracy z nauczycielem-wychowawcą Renatą Sztuk, zorganizowała dla dzieci z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju spacer po buskim cmentarzu. Była to lekcja o charakterze patriotyczno-regionalnym. Dzieci odwiedziły groby powstańców styczniowych poległych w bitwie pod Grochowiskami, grób legendarnego barda i założyciela zespołu „Wolna Grupa Bukowina” Wojtka Belona, a także buskiego regionalisty Leszka Marcińca.
Agnieszka Jasińska przedstawiła dzieciom sylwetki wspomnianych zmarłych i ich działalność, zwróciła uwagę na zabytkowe groby znajdujące się na cmentarzu oraz przybliżyła działalność Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju, które organizuje corocznie kwestę na rzecz ratowania zabytkowych grobów buskiej nekropolii.


MALI GOŚCIE Z PRZEDSZKOLA W MIETLU
W dniu 4 XI.2010 odbyła się w naszej bibliotece trzygodzinna lekcja z udziałem dzieci
z przedszkola w Mietlu. 14 osobowa grupa przedszkolaków z opiekunką i swoimi Mamami uczestniczyła w zajęciach przygotowanych przez pracowników biblioteki.
Prezentacja multimedialna bajek z morałem, autorstwa Sławy Sinhur „Rajd samochodowy”
i „Spacer Pysia i Kubisia” przygotowana przez Aleksandrę Gut, bardzo podobała się małym gościom i zachęciła ich do żywej dyskusji (chłopców o samochodach, a dziewczynki o przygodach misiów).
Drugą część spotkania poprowadziła Agnieszka Jasińska, która oprowadziła dzieci po bibliotece i zaprezentowała jej zbiory oraz wystawę „Konopnicka dzieciom”, specjalnie przygotowaną z myślą o nich. Dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny podczas którego recytowały wiersze poetki z tomu „Co słonko widziało”.
W prezencie pracownicy biblioteki otrzymali od maluchów prezenty w formie prac plastycznych, plakatu i dyplomu, a także obietnicę kolejnego przyjazdu do biblioteki.


  


W HOŁDZIE MARII KONOPNICKIEJ

8 październik 2010 roku to setna rocznica śmierci Marii Konopnickiej.
Biblioteka Pedagogiczna w Busku-Zdroju zaznaczyła ją, organizując wystawę przybliżającą sylwetkę tej wybitnej poetki, nowelistki i publicystki polskiej.
Wystawa eksponowana w hollu biblioteki, podzielona jest tematycznie. W gablotach umieszczone są książki o pisarce, a także jej dzieła (książki ze zbiorów własnych biblioteki), oraz kalendarium życia i fotografie z życia pisarki.
Na planszy wystawowej została zaprezentowana bogata twórczość pisarki dla najmłodszych czytelników. Utrzymana w baśniowym charakterze, przedstawia wybrane wiersze oraz okładki książek. Wystawa powstała z myślą o przedszkolakach, które mają odwiedzić naszą placówkę.


 


KIELECKI FESTIWAL NAUKI
W dniu 23 września w godzinach popołudniowych w czytelni naszej biblioteki, gościliśmy prelegentów i słuchaczy XI Kieleckiego Festiwalu Nauki. Organizatorem „buskiej” części festiwalu jest tutejszy Klub Chrześcijańsko-Demokratyczny oraz Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, a jej gospodarzem i koordynatorem dr Piotr Iwański. Przypadające na szósty dzień festiwalu wykłady i prelekcje odbyły się w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, w Filii w Busku-Zdroju. Wygłosili je: Edyta Walkowicz („Czy poganin może być osobą wierzącą?”), mgr Jolanta Sadkowska („Kobieta-osoba w nauczaniu Jana Pawła II”) i mgr Wojciech Zręda („Etyka zawodów prawniczych”). Ciekawe tematy skłoniły słuchaczy do nawiązania dyskusji i rozważań na poruszone w prelekcjach zagadnienia. 


EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA CZYLI DZIECI W BIBLIOTECE I DRUKARNI

W dniach 15 i 23 września 2010 roku, odbyły się dwie imprezy zorganizowane przez naszą bibliotekę. Były zaplanowane i zrealizowane w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa i miały formę lekcji bibliotecznej i wycieczki do drukarni.
Ubogie tradycje przemysłowe regionu buskiego, które nie pozwoliły na pełne podporządkowanie się myśli przewodniej tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, jakim było hasło „Od pomysłu do przemysłu”, skłoniły nas do zaplanowania dwóch spotkań powiązanych tematycznie z historią pisma, wynalazkiem druku i współczesnym drukarstwem. Z naszych propozycji skorzystali uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju, którzy wzięli udział zarówno w lekcji bibliotecznej, jak i w wycieczce do drukarni.
W dniu 15 września w naszej bibliotece odbyła się trzygodzinna lekcja biblioteczna połączona z zajęciami plastycznymi. Po oprowadzeniu dzieci po bibliotece odbyła się lekcja biblioteczna o historii pisma i druku. Dzieci poznały najstarsze rodzaje pisma m.in. pismo obrazkowe, węzełkowe, na tabliczkach glinianych, na zwojach papirusowych, a także historię książki od jej formy rękopiśmiennej do wynalazku Jana Gutenberga.
Po przerwie śniadaniowej odbyły się zajęcia plastyczne. Z pomocą nauczycieli-bibliotekarzy
i wychowawczyń dzieci pisały na tabliczkach glinianych, a za pomocą pisma węzełkowego zapisały całą „historię” własnej klasy.
W dniu 23 września miała miejsce zapowiedziana wcześniej wycieczka do drukarni STEMAG w Busku-Zdroju, zorganizowana przez Agnieszkę Jasińską. Tym razem dzieci poznały sposoby współczesnego drukowania dokumentów. Oglądały maszyny drukarskie w tym najstarszą z ruchomymi czcionkami, a także maszyny do przycinania papieru, numerowania stron, zszywania. Dzieciom podobał się nawet ostry zapach farby drukarskiej i szum pracujących maszyn, a najbardziej prezenty od właścicieli drukarni, czyli kolorowe karteczki, zszywane na miejscu notesiki, i ruchome czcionki, które zapewne będą pomocą dydaktyczną na kolejnych lekcjach o historii pisma.

  


REGIONALIZM W BIBLIOTECE CZYLI … KONFERENCJA METODYCZNA, SPOTKANIE AUTORSKIE I WYSTAWA BIBLIOTECZNA

W dniu 13 maja 2010 roku, w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Busku-Zdroju odbyła się zapowiadana wcześniej konferencja metodyczna. Adresowana do nauczycieli - bibliotekarzy, poświęcona była tym razem zagadnieniu edukacji regionalnej w bibliotece szkolnej. Konferencja metodyczna przygotowana i poprowadzona przez Agnieszkę Jasińską odbiegała od dotychczasowej formy spotkań, czyli samego wykładu i została rozszerzona o spotkanie autorskie i wystawę biblioteczną. Te trzy przedsięwzięcia połączone tematycznie stworzyły atrakcyjną i czytelną całość.
Wykład przygotowała i poprowadziła Agnieszka Jasińska przedstawiając słuchaczom problematykę edukacji regionalnej, w tym jej definicję i cele szczegółowe jakie stawia Ministerstwo Edukacji Narodowej przed placówkami oświatowymi.
Spotkanie autorskie było drugą częścią spotkania. Gościem biblioteki była Teresa Romańska-Faściszewska, autorka wielu artykułów i reportaży, oraz książki „Oleśnica. Ludzie i dzieje”.
W ciekawy sposób pisarka przybliżyła zagadnienie warsztatu pracy pisarza, przedstawiła blaski i cienie pracy pisarza regionalisty ilustrując je własnymi doświadczeniami. W nawiązaniu do tematu konferencji zaakcentowała potrzebę kładzenia nacisku na edukację regionalną i patriotyczną w szkołach.
„Regionalia w zbiorach biblioteki” to tytuł wystawy eksponowanej w hollu biblioteki. Prezentowane są na niej biogramy i wydawnictwa takich regionalistów jak: Leszka Marcińca, Bogumiła Hetnarskiego, Andrzeja Jędryczkowskiego, Jarosława Tadeusza Leszczyńskiego, Jana Pytla, Henryka Obcowskiego, Rober  ta Osińskiego, Teresy Romańskiej-Faściszewskiej oraz Leszka Cmocha, Aleksandry Salomon, Stanisława Rogali, Michała Jureckiego i ks. Jacka Szczygła. Wystawa będzie eksponowana do września.

  


ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH
W dniu 23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
Historia tego święta sięga 1930 roku.
W 1995 roku UNESCO ustanowiło ten dzień Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich.
W Polsce zaczęto obchodzić je od 2007 roku. Powołany specjalny Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców sprawuje patronat nad wieloma przedsięwzięciami podejmowanymi na rzecz propagowania czytelnictwa w społeczeństwie. Duże zainteresowanie dotychczasowymi imprezami, takimi jak „Tydzień bibliotek”, „Apetyt na czytanie”, czy też „Przyłapani na czytaniu” zachęciło do działań na rzecz czytelnictwa wiele instytucji (biblioteki, wydawców, księgarnie, szkoły, domy kultury i różne organizacje pozarządowe).
W dniu 22 kwietnia 2010 roku Biblioteka Pedagogiczna w Busku-Zdroju włączając się w obchody tego święta, gościła uczniów klas IV,V i VI Szkoły Podstawowej z Siesławic. 2-częściową lekcje biblioteczną przygotowały i poprowadziły: kierowniczka palcówki Aleksandra Gut i nauczyciel-bibliotekarz Agnieszka Jasińska. Profesjonalna prezentacja multimedialna poparta przykładami ze zbiorów własnych biblioteki, zapoznała dzieci z historią książki, jej budową i metodami jej produkcji na przestrzeni wieków. Aleksandra Gut zaprezentowała uczniom najstarsze książki ze zbiorów biblioteki, zwracają szczególną uwagę na ich druk, oprawę i ilustracje.
Agnieszka Jasińska zapoznała uczestników spotkania z katalogami biblioteki, zasadami zaszeregowania haseł w katalogach, oraz przydatnością encyklopedii, słowników, leksykonów w pracy własnej ucznia. Szczególne zainteresowanie dzieci wzbudziły regionalia. które biblioteka gromadzi od lat. Liczne książki, przewodniki turystyczne, mapy i atlasy autorstwa buskich regionalistów przede wszystkim Leszka Marcińca, a także Leszka Cmocha. Franciszka Rusaka, Henryka Obcowskiego i wielu innych zaprezentowane na spotkaniu skłoniły dzieci do żywej dyskusji i zachęciły do poszukiwania wiadomości na temat swoich rodzinnych miejscowości.


EUROPA CHOPINA
Rok 2010 został ustanowiony Rokiem Fryderyka Chopina w 200 rocznicę urodzin tego geniusza muzyki. To o nim Cyprian Kamil Norwid wypowiedział znane słowa, pisząc po jego śmierci osobisty nekrolog dla przyjaciela: „Rodem Warszawianin, sercem Polak, talentem świata obywatel...”. Większość swojego krótkiego życia spędził poza granicami ojczystego kraju.
Jego światem była Europa, po której odbywał liczne podróże, jego drugą Ojczyzną była Francja, w której żył, tworzył, kochał i zmarł.
Wystawa zorganizowana w Pedagogicznej Bibliotece w Busku-Zdroju nosi tytuł „Europa Chopina”. Zaprojektowana w formie mapy przybliża podróże Fryderyka Chopina po Niemczech, Austrii, Francji, Hiszpanii, Anglii i Szkocji. Ekspozycje w gablotach prezentują kalendarium życia kompozytora, fotografie rodzinne, zbiory prywatne oraz biblioteki dotyczące jego życia i twórczości.

Wystawa będzie eksponowana do końca kwietnia.

 


SPOTKANIA PRZY...BAJKACH I LEKTURACH SZKOLNYCH
W dniu 12 stycznia 2009 roku odbyły się w naszej bibliotece ustalone wcześniej z dyrektorką Szkoły Podstawowej w Hołudzy lekcje biblioteczne dla dzieci klas od I-III, oraz od IV-VI tejże szkoły. Dzieci podzielone na grupy wiekowe uczestniczyły w zajęciach przygotowanych i poprowadzonych przez kierowniczkę biblioteki Aleksandrę Gut i nauczyciela-bibliotekarza Agnieszkę Jasińską. Tematyka zajęć dostosowana została do propozycji zgłoszonych przez nauczyciela, oraz do programów szkolnych.

 
Młodsze dzieci z klas I-III uczestniczyły w zajęciach, dzięki którym poznały bibliotekę, a multimedialna prezentacja książki „Jaś Czytalski w bibliotece”, którą przygotowała Aleksandra Gut, zapoznała je z drogą książki od momentu jej napisania do wypożyczenia w bibliotece.
Agnieszka Jasińska przygotowała pokaz najciekawszych książek znajdujących się w bibliotece oraz multimediów z ulubionymi bohaterami dziecięcymi (Bolek i Lolek, Reksio, Casper, Koziołek Matołek, Pies Clifford i wielu innych).
Zaowocowało to żywą dyskusją, w czasie której dzieci opowiadały o swoich ulubionych książeczkach i domowych biblioteczkach.

 

Spotkanie z uczniami klas IV, V i VI-ej miało charakter zajęć warsztatowych.
Zajęcia przy katalogach, a później z encyklopediami, słownikami i leksykonami skupiały się wokół bohaterów przerabianych przez uczniów lektur: C. Collodi „Pinokio”, F. Molnara „Chłopcy z Placu Broni” i K. Makuszyńskiego „Szatan z siódmej klasy”.
Uczniowie poznawali zasady zaszeregowania haseł w katalogach, oraz przydatność encyklopedii, słowników, leksykonów powszechnych i dziedzinowych w pracy własnej.


KONFERENCJA METODYCZNA
Konferencje metodyczne, to jedna z form współpracy buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju. Organizowane dwa razy w roku spotkania, adresowane są do nauczycieli - bibliotekarzy trzech powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. Ich tematyka jest związana ściśle z zawodem bibliotekarza. Spotkania służą wymianie poglądów, spostrzeżeń i doświadczeń związanych z codziennymi obowiązkami zawodowymi.

W dniu 26 listopada 2009 roku w czytelni PBW Kielce, Filia w Busku odbyło się spotkanie, w którym wzięło udział 13 bibliotekarzy. Pracownicy biblioteki przygotowali i wygłosili prelekcje. Aleksandra Gut zapoznała słuchaczy z nowościami prawnymi w dziedzinie pracy bibliotekarza, Jadwiga Dembowicz omówiła komunikację interpersonalną w bibliotekach, a Agnieszka Jasińska przybliżyła zagadnienie „anxiety library” (strach przed biblioteką). Tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, czego wyrazem była żywa dyskusja.

 

Kolejna konferencja planowana jest w miesiącu maju, a jej tematem będzie edukacja regionalna w bibliotekach szkolnych.

Drugą część spotkania, tym razem w formie lekcji bibliotecznej, zaplanowano w lokalu świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Busku-Zdroju. Lekcja będzie poświęcona pracy z regionaliami i odbędzie się w terminie ustalonym przez nauczyciela.


ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE
Stałą formą pracy biblioteki są tworzone przez jej pracowników zestawienia bibliograficzne, związane tematycznie z potrzebami nauczycieli, pracowników oświaty oraz środowiska lokalnego. Powstają one m.in. jako uzupełnienie wystaw organizowanych w bibliotece, są doskonałym źródłem informacji o zbiorach naszej placówki dla maturzystów przygotowujących się do matury, a także dla studentów.

Zapraszamy do korzystania z nowych zestawień bibliograficznych:

  • „Juliusz Słowacki. Zestawienie bibliograficzne w wyborze”. - zestawienie zawiera 124 pozycje (opisy artykułów z czasopism oraz wydawnictw zwartych, dostępnych w naszych zbiorach).
  • „Karol Estreicher twórca „Bibliografii polskiej”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze”. - zestawienie zawiera 40 pozycji (opisy artykułów z czasopism oraz wydawnictw zwartych, dostępnych w naszych zbiorach).
  • „Zbigniew Herbert. Zestawienie bibliograficzne w wyborze”. - zestawienie zawiera 66 pozycji (opisy artykułów z czasopism oraz wydawnictw zwartych, dostępnych w naszych zbiorach).
  • „Maria Konopnicka. Zestawienie bibliograficzne w wyborze”- zestawienie zawiera 36 pozycji (opisy artykułów z czasopism oraz wydawnictw zwartych, dostępnych w naszych zbiorach).
  • „Moja Mała Ojczyzna – Ponidzie. Zestawienie w wyborze”.- zestawienie zawiera 190 pozycji (opisy artykułów z czasopism oraz wydawnictw zwartych, dostępnych w naszych zbiorach oraz spoza naszego księgozbioru). W całości opublikowane zostało na stronie głównej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach w zakładce „Edukacja regionalna”.

Zestawienia są dostępne w Bibliotece Głównej w Kielcach, a także w naszej placówce w Busku-Zdroju. W przygotowaniu są zestawienia dotyczące twórczości buskich regionalistów: Leszka Marcińca i Franciszka Rusaka.