Filia w Jędrzejowie

Spotkanie z poezją

Z okazji Światowego Dnia Poezji odbyło się w naszej bibliotece spotkanie  (24.03.2017)   pt. "Beze mnie o mnie" ("Sine me de me"). Celem Dnia Poezji jest promocja czytania, publikowania, pisania
i nauczania poezji na całym świecie. Młodzież z Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie zapoznała się z wybranymi tekstami poetyckimi nieżyjącej jędrzejowianki  Józefy Sędkowej. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście reprezentujący Stowarzyszenie "VINCENTIANUM" i Gena Rosołowska ze Stowarzyszenia Jędrzejowska Galeria na Szlaku, która przybliżyła uczniom postać jędrzejowskiej poetki. Gimnazjaliści z bliska poznawali poezję, czytając wybrane wiersze. Aktywie uczestniczyli w inicjatywach dotyczących dziedzictwa kulturowego będącego wieczną wartością i dobrem narodowym. Jak powiedział Jacek Kowalski "Wiersze pisać to połowa chwały, trzeba jeszcze, żeby smakowały".

Bożena Piątek