Filia w Jędrzejowie

Narodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego

2 września w całym kraju odbyło się Narodowe Czytanie Wesela  Stanisława Wyspiańskiego. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jędrzejowie wspólnie z naszą biblioteką brała udział akcji. Lektorami byli: Marcin Piszczek - burmistrz Jędrzejowa, Maria Barańska przewodnicząca Rady Miejskiej, radni: Łukasz Skrzypczak, Zbigniew Kasprzak, Bożena Piątek, Jadwiga Sosnowska, Agnieszka Smorąg - red. "Gazety Jędrzejowskiej", Beata Satro - dyrektor MiGBP, młodzież z Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Jędrzejowie , Ryszard Nowak i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Sudołu. Nieliczni otrzymali nagrody (pastele wykonane przez Zbigniewa Kasprzaka) za wyjątkowe odegranie swych ról. Wszystkie egzemplarze Wesela otrzymały pamiątkową pieczątkę.