Filia w Jędrzejowie

Dzień Ligi Ochrony Przyrody - lekcja biblioteczna

W dniu 9 stycznia obchodzimy Dzień Ligi Ochrony Przyrody. W obecnym roku 2018 mija 90 lat działalności tej organizacji. Z tej okazji w naszej bibliotece odbyła się lekcja biblioteczna, na którą przybyli uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie.  Młodzież wysłuchała prelekcji na temat ochrony przyrody, głównych celów  działalności tej organizacji. Zapoznała się
z książkami dostępnymi w bibliotece poświęconymi przyrodzie, obejrzała film Delfin bohater doskonały oraz wystawę poświęconą LOK.

Liga Ochrony Przyrody to najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce założona 9 stycznia 1928 roku, której głównym celem jest kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec  znaczenia przyrody, jej bogactwa i piękna, budzenie umiłowania i poszanowania naturalnego środowiska, szerzenie zrozumienia ochrony przyrody, problemów i zagrożeń z tym związanych. LOK propaguje szacunek dla otoczenia, edukuje młodych i starszych, prowadzi różnego rodzaju akcje społeczne dotyczące wspólnego dobra, jakim jest przyroda i wspólnej odpowiedzialności za to.