Filia w Jędrzejowie

Zajęcia z bajkoterapii

Bajki i baśnie od wieków towarzyszyły wszystkim dzieciom. Przekazują one przemyślenia wielu pokoleń i uczą najważniejszych prawd życia. 
Dnia 11. 04. 2018 r. J. Sosnowska przeprowadziła zajęcia z bajkoterapii. Bibliotekę odwiedziła grupa dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z opiekunami - p. Agnieszką Sułek oraz p. Ewą Zardzewiały. Po przeczytaniu baśni polskiej Z chłopa król (oprac. T. Michałowska) dzieci potwierdziły, że warto się przyjaźnić i mimo wielu przeszkód można osiągnąć sukces. Tekst baśni napisany jest żywym i pełnym wartkich dialogów językiem literackim, dlatego uczniowie słuchali z wielkim zainteresowaniem. Podsumowaniem zajęć było wypełnianie malowanki o bohaterach czytanej książki oraz słodki poczęstunek.

Jadwiga Sosnowska