Filia w Jędrzejowie

800-lecie przybycia Wincentego Kadłubka do Jędrzejowa (1218-2018)

Plan spotkań  z P. Jolantą Jakubczyk w Bibliotece  Pedagogicznej w Jędrzejowie w ramach cyklu
"CZYTAJMY KADŁUBKA"

 1. 04.2018 godz. 11 - młodzież z I LO im. Mikołaja Reja

2/3. 23.04.2018 godz. 9  - dzieci ze SOSzW (legenda o Smoku wawelskim); godz. 11 - młodzież  z Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych im. Roweckiego Grota

4. 7.05.2018 godz.11 - SOSzW (legenda o Wandzie)

5. 14.05.2018 godz. 11 - SP nr 2 (legenda o Popielu)

6. 21.05.2018 godz. 11 - SP Nr 5 ( legenda o smoku, Wandzie i Popielu)

Na zdjęciach fotoreportaż z odbytych spotkań.

Oprac. Bożena Piątek

      

c.d. (07.05.2018) spotkań z p. Jolantą Jakubczyk. Wspólne czytanie Legendy o Wandzie wg Wincentego Kadłubka oraz współczesna wersja w formie ebooka. Na zakończenie próba pisania gęsim piórem. 

       

Fotoreportaż z dwóch ostatnich spotkań w Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie w ramach cyklu „Czytajmy Kadłubka” ( 14.05.2018 i 21.05.2018) . Łącznie w sześciu spotkaniach udział wzięło 65 uczniów.