Filia w Jędrzejowie

Nauczyciel bibliotekarz a nowa podstawa programowa - spotkanie nauczycieli-bibliotekarzy

9.05.2018 odbyło się w bibliotece kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z terenu powiatu jędrzejowskiego. Tematem spotkania był "Nauczyciel bibliotekarz a nowa podstawa programowa". Omówiono też zmiany w Karcie Nauczyciela i biblioteczne rozliczenia z podręczników dotacyjnych i MEN-owskich. Rozdano bibliotekarzom zestawienia bibliograficzne opracowane przez pracowników biblioteki. 

Oprac. Bożena Piątek