Filia w Jędrzejowie

Świętokrzyskie To My

Pedagogiczna Bibliotek Wojewódzka w Kielcach Filia w Jędrzejowie przyłączyła się do akcji "Uwolnij książki na 20-lecie województwa świętokrzyskiego". Akcja czytelnicza przygotowana została przez Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. W dniach od 5 do 8 czerwca przy wejściu do biblioteki stanęła półka z książkami, z której mieszkańcy mogli wybrać interesujące dla siebie pozycje. Poza uwalnianiem książek odbyły się w naszej bibliotece inne działania wpisujące się w obchody 20-lecia woj. świętokrzyskiego. Kol. Jadwiga Sosnowska opracowała prezentację "Świętokrzyskie To My"  i przeprowadziła lekcję biblioteczną dla uczniów Gimnazjum nr  2 w Jędrzejowie. Przygotowano też wystawkę o woj. świętokrzyskim, którą można obejrzeć w bibliotece do końca czerwca. Uczniowie z powiatu jędrzejowskiego nadesłali 4 prace na konkurs ogłoszony przez PBW Kielce "Świętokrzyskie zaprasza na wakacje", którego rozstrzygnięcie nastąpi 19 czerwca 2018 w Kielcach. 

Bożena Piątek